20 stycznia 2008 nasz Chór pod dyr. Zuzanny Kuźniak wystąpił z koncertem kolęd w Kolegiacie św. Anny w Wilanowie, a 27 stycznia 2008 w Kościele św. Tomasza na warszawskim Ursynowie. Poszczególne utwory kolędowe profesjonalnie zapowiadała Marysia Bychawska, przypominając zarazem ich tło historyczne.
Dziękując za udział w niedzielnym koncercie na Ursynowie Ks. Proboszcz trafnie określił naszą pasję, dzięki której czujemy się ciągłymi studentami, którzy nie potrafią (i nie chcą) rozstać się ze swoją uczelnią i środowiskiem uniwersyteckim.
Styczniowe koncerty zespołu miały charakter w pewnym sensie jubileuszowy: mija bowiem rok dobrej, satysfakcjonującej nas i owocnej współpracy z Panią Dyrygent Zuzanną Kuźniak.

Maria Laskowska