W sezonie 2006/2007 nasz wspaniały młody Zespół - Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego - obchodzi uroczyście Jubileusz 85-lecia działalności artystycznej. Jest to ważne wydarzenie w życiu Towarzystwa Przyjaciół Chóru, gdyż traktujemy ten jubileusz również jako własny. Zaproszeni przez Szacownego Jubilata do współudziału w uroczystościach z radością włączyliśmy się do niektórych prac organizacyjnych.
Na jubileuszowym koncercie w dniu 2 grudnia ub. roku pod znamienitą dyrekcją Pani Iriny Bogdanovitch Chór zaprezentował bogaty program złożony z fragmentów najpiękniejszych oper, między innymi G. Verdiego, P. Czajkowskiego, G. Bizeta, S. Moniuszki. Współwykonawcami byli: Warszawski Chór Międzyuczelniany, Polska Orkiestra Radiowa, soliści i grupa baletowa. Przyjęliśmy jubileuszowy występ z entuzjazmem. Bogaty, atrakcyjny program i znakomite wykonawstwo - prawdziwa uczta duchowa.

Przybyliśmy w licznym składzie, tworząc znaczącą część widowni. Przenosząc nas w świat najpiękniejszych chórów i arii operowych wykonawcy dostarczyli niezapomnianych wrażeń. W podniosłej atmosferze gratulacje i życzenia złożyli Jubilatom przedstawiciele władz Uniwersytetu, Towarzystwa Przyjaciół Chóru i innych organizacji. Wzruszające wspomnienia z młodych lat w Chórze przywołała jedna z najstarszych chórzystek, Pani Felicja Bylicka-Woźniak, honorowy członek Towarzystwa.
Bardzo miło przyjęliśmy informację o nadaniu tytułu honorowego członka Chóru Uniwersytetu Warszawskiego zasłużonym byłym chórzystom: Kazimierzowi Burchardowi, Andrzejowi Trybule, Jerzemu Czarnockiemu i Marii Szpondrowskiej. Podczas uroczystości wręczono honorowe dyplomy.
Jako byli członkowie tego Zespołu jesteśmy dumni, że nasz Chór, jeden z najstarszych w Polsce, wciąż na nowo udowadnia swój wybitny poziom, osiągając wyżyny artystycznej świetności. A jednocześnie - stawiając w doborze repertuaru na wszechstronność - intryguje wciąż nowymi pomysłami. Ma w swoim bogatym repertuarze zarówno wielkie dzieła wokalno-instrumentalne, jak i utwory a capella, wykonuje obok muzyki dawnej, tradycyjnej - utwory awangardowe, współczesne. Biorąc udział w koncertach lub śledząc wydarzenia w Chórze cieszymy się z licznych nagród zdobytych przez Zespół na krajowych i zagranicznych konkursach i festiwalach. Czujemy się bowiem nadal cząstką tego Zespołu - jego pięknej muzycznej tradycji uniwersyteckiej.
Gratulujemy Pani Dyrygent Irinie Bogdanovitch i naszym Drogim Młodym Jubilatom wspaniałych osiągnięć, życząc nowych, uwieńczonych kolejnymi sukcesami, wyzwań artystycznych.

Maria Laskowska