W połowie 1998 roku Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął swoje przygotowania do obchodów Jubileuszu 80-lecia działalności Chóru, jednego z najstarszych zespołów chóralnych w Warszawie i jednego z najdłużej działających zespołów tego typu w kraju. Ówczesny Zarząd Chóru, wraz z koordynatorem w osobie Jana Tymowskiego, w ankietach skierowanych do prawie 600 byłych Chórzystów zasygnalizowali możliwość stworzenia Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego.

Po wielu spotkaniach towarzysko-organizacyjnych - 22 stycznia 2000 roku odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa. W dniu 17 kwietnia 2000 roku Towarzystwo zostało zarejestrowane jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie mające na celu między innymi upowszechnianie wiedzy o historii i dorobku Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz przyczynianie się do integracji środowiska jego byłych członków (z § 1 statutu Towarzystwa).

Towarzystwo Przyjaciół Chóru UW tworzą byli chórzyści, ludzie, których połączyła wspólna pasja - śpiewanie. Dla niej znajdowali czas między wykładami, seminariami, kolokwiami i egzaminami. Dochodząc do tytułu magistra, osiągali także kolejne tajniki wiedzy muzycznej, szkolili swój głos i uczyli się żyć w zespole, z którym też sięgali po laury, uczestnicząc w konkursach, festiwalach, przeglądach nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Na Jubileusz 80-lecia Chóru Akademickiego UW, który odbył się w maju 2001 roku, Towarzystwo zainicjowało i przygotowało monografię "Gaudeamus. 80 lat Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego". Jej autorzy zebrali w piękną całość historię swoich młodych lat i pokazali, ile można osiągnąć, gdy kieruje nami autentyczna pasja i umiłowanie tego, co robimy. Staraniem Towarzystwa została wydana płyta CD zawierająca 35 nagrań Chóru z lat 1963-1997, które odpowiadają etapom działalności Chóru pod batutami kolejnych dyrygentów. Jest ona świetnym załącznikiem do realizacji hasła "przeżyjmy to jeszcze raz".

Od początku swego istnienia Towarzystwo realizuje jeden z głównych celów - kontynuowanie działalności śpiewaczej w gronie byłych chórzystów. Najpierw były to skromne comiesięczne spotkania śpiewacze prowadzone przez byłą chórzystkę Elżbietę Zwolińską, i byłego akompaniatora zespołu tanecznego UW Andrzeja Trybułę. Nieśmiało przypominaliśmy sobie młode lata i wówczas nabraliśmy wiary, że można je z powodzeniem przedłużyć.

W listopadzie 2001 roku dyrygentem Chóru Towarzystwa został młody utalentowany absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Paweł Straszewski. Początkowo śpiewaliśmy, na prośbę członków Towarzystwa, utwory lżejsze z dawnych lat.

Od połowy 2003 roku zaczęły się już profesjonalne próby z coraz ambitniejszym repertuarem. W zespole chóralnym ustabilizował się skład 25 - 30 osób, które regularnie, raz w tygodniu, przychodzą na dwugodzinne próby. Od marca 2003 roku Chór Towarzystwa nosi nazwę Amici Canentes. 

Swój dorobek artystyczny Chór pod dyrekcją Pawła Straszewskiego prezentował na wspólnych koncertach z Chórem Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego i Collegium Musicum UW w Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie (czerwiec 2004), w Kościele Ewangelicko-Reformowanym (styczeń 2005) oraz w Akademii Muzycznej w Warszawie z okazji 5-lecia Towarzystwa (kwiecień 2005).

Zespół Amici Canentes był zapraszany do uświetnienia wielu uroczystości, między innymi obchodów Dni Brwinowa, jubileuszu 140 lat Szkoły Pedagogicznej w Siennicy, sesji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego; występował wielokrotnie na koncertach kolęd w kościołach, w Domu Matysiaków i w Domu Chemika w Warszawie, a także na kilku wernisażach malarstwa naszego kolegi chórzysty.

We wrześniu 2005 roku Pawła Straszewskiego zastąpiła Agata Góreczna, dyplomantka Akademii Muzycznej w Warszawie. Pod jej kierunkiem Chór pracował do końca kwietnia 2006, występując na wielu koncertach, między innymi na wspólnym koncercie kolęd z Chórem Collegium Musicum UW w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w styczniu 2006 Swoje osiągnięcia i coraz bardziej ambitny repertuar zespół Amici Canentes miał możliwość zaprezentować na jubileuszowym koncercie w Akademii Muzycznej z okazji 6-lecia Towarzystwa w kwietniu 2006. Na koncercie tym wystąpił ponadto gościnnie Chór Cantate Domino pod dyrekcją Adrianny Róży Szmyt. Od maja do końca grudnia 2006 roku zespół pracował z Anną Cegielską, pedagogiem muzycznym.

Ważnym wydarzeniem w życiu Towarzystwa był Jubileusz 85-lecia Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego obchodzony uroczyście w grudniu 2006 roku. Podczas jubileuszowego koncertu galowego w dniu 2 grudnia ub. roku pod znamienitą dyrekcją Iriny Bogdanovitch zaprezentowano najpiękniejsze chóry i arie operowe w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Orkiestry Radiowej, Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego, solistów i grupy baletowej.

Od początku 2007 roku dyrygentem Chóru Amici Canentes jest Zuzanna Kuźniak, absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie, prowadząca działalność pedagogiczną oraz kierująca od kilku lat chórem dziecięcym i młodzieżowym.

Rok 2007 zespół rozpoczął koncertem kolęd - wspólnie z Chórem Akademickim UW - w Kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie.

W dniu 14 kwietnia 2007 nasz Chór pod dyr. Zuzanny Kuźniak występował w kościele w Brwinowie podczas uroczystości 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza.

W 2007 roku obchodzimy siódmą rocznicę powstania Towarzystwa. Z tej okazji w dniu 22 kwietnia br. odbył się jubileuszowy koncert w Akademii Muzycznej w Warszawie.

W koncercie wystąpiły dwa zespoły: Chór Cantate Deo pod dyr. Doroty Męckowskiej i Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak.

20 maja br. Chór pod dyr. Zuzanny Kuźniak wystąpił z koncertem w Kolegiacie św. Anny w Wilanowie w cyklu niedzielnych medytacji muzycznych, a w dniu 24 czerwca br. podczas uroczystości w Kościele w Nieporęcie.

W dniach 1-2 września 2007 odbyło się kolejne spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Chóru w Bachotku. W pobliskim kościele w Pokrzydowie Chór zaśpiewał kilka psalmów podczas niedzielnej Mszy Św.

W dniu 16 września 2007 Chór pod dyr. Zuzanny Kuźniak wystąpił w Brwinowie - w ramach cyklu Koncerty w Zagrodzie - podczas obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa oraz wernisażu malarstwa chórzysty Antoniego Piotrkiewicza, zorganizowanego w pałacyku Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa.

W dniach 18-20 października 2007 Chór przebywał na Litwie, na zaproszenie Polskiego Liceum Ogólnokształcącego w Bujwidzach k. Wilna. Biorąc udział w obchodach Jubileuszu 100-lecia szkoły zespół wystąpił z koncertem w Polskim Liceum i w Kościele pw. św. Jerzego.

Kolejny koncert Chóru Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak odbył się 25 listopada 2007 w Kościele św. Jana Bożego - oo. Bonifratrów - w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 12.

Podtrzymując tradycję, w styczniu 2008 zespół wystąpił w warszawskich kościołach z koncertami kolęd: 20 stycznia br. w Kolegiacie św. Anny w Wilanowie, a 27 stycznia br. w Kościele św. Tomasza na warszawskim Ursynowie. Dyrygowała Zuzanna Kuźniak.

W kwietniu 2008 Towarzystwo Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego obchodziło 8. rocznicę działalności. Z tej okazji 20 kwietnia br. Jubilaci zorganizowali w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie koncert muzyki chóralnej, zapraszając do udziału w nim Chór Cantus Cordis pod dyr. Władysława Chanasa oraz Orkiestrę Kameralną pod dyr. Zuzanny Kuźniak. 

Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak przygotował na tę okazję nowy repertuar a cappella, w którym znalazły się utwory M. Gomółki, B. Pękiela, T. Morleya, D. Bortniańskiego oraz kompozytorów anonimowych. 

Ponadto po raz pierwszy wykonaliśmy formę wokalno-instrumentalną. Było to Kyrie, Sanctus i Benedictus z Missa Brevis G-dur, KV 140 Wolfganga Amadeusa Mozarta z udziałem Orkiestry Kameralnej i solistów chóru. Orkiestra Kameralna, także pod dyr. Zuzanny Kuźniak, wraz z solistką wykonała również arię Cara sposa z opery Rinaldo G. F. Händla.

Kolejne koncerty zespołu odbyły się: w czerwcu 2008 w kościele w Ursusie, we wrześniu 2008 w Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku, następnie w Brwinowie i w Woli Okrzejskiej.

W dniach 24-25 października 2008 Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej w Rumi.

W grudniu 2008 chór występował w ośrodku PTTK Warszawa Żoliborz, a w styczniu 2009 w Kościele oo. Bonifratrów w Warszawie.

W kwietniu 2009 roku z okazji dziewiątej rocznicy powstania Towarzystwa odbył się koncert chóru w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a w czerwcu 2009 roku kolejny koncert w Kościele św. Jana Bożego - oo. Bonifratrów w Warszawie.

Kolejny sezon muzyczny chór rozpoczął koncertem w Brwinowie podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w dniu 20 września 2009 roku - w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, a w końcu września podczas wyjazdu turystycznego wystąpił podczas Mszy polowej w Krzyżach na Mazurach.

W listopadzie 2009 Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak zajął drugie miejsce w kategorii chórów stowarzyszeń i towarzystw śpiewaczych na III Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym im. Wacława z Szamotuł.

Rok 2010 Chór rozpoczął koncertem kolęd w Kościele św. Jana Bożego w Warszawie.

25 kwietnia 2010 w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina odbył się koncert Chóru Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak oraz Chóru szwedzkiego Attmarkören pod dyr. Agaty Kuźniak.

Program koncertu wzbogaciły występy solistek, byłych członkiń Chóru UW - Maryli Ochimowskiej-Teper i Teresy Hanny Krajewskiej.

15 maja 2010 w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina odbył się koncert z okazji 60-lecia ZSP, a 16 maja 2010 chór wziął udział w uroczystości odpustu w Kościele św. Jana Bożego oo. Bonifratrów.

13 czerwca br. w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy przy pl. Małachowskiego w Warszawie odbył się koncert w wykonaniu trzech chórów: Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego pod dyr. Andrzeja Borzyma, Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego pod dyr. Iriny Bogdanovich i Chóru Amici Canentes TPChUW pod dyr. Zuzanny Kuźniak.

Nowy sezon zespół rozpoczął 19 września 2010 koncertem w Brwinowie (wspólnie z zespołem "Warszawianka") z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. 

18 listopada 2010 Chór wystąpił w Pałacu Kazimierzowskim z okazji dorocznego Święta Uniwersytetu.

Repertuar kolędowy chór zaprezentował w styczniu 2011 w Pałacu Kazimierzowskim oraz w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

W kwietniu Chór wystąpił z koncertem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, a w maju w Kościele św. Katarzyny w Warszawie.

11 maja 2011 Chór Amici Canentes wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

W czerwcu 2011 Chór odbył podróż do Szwecji na zaproszenie zespołu Attmarkőren, występując z koncertami w Sztokholmie, Sundsvall i Attmar.

W związku z wyjazdem na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce oraz wyjazdem do Szwecji na zaproszenie zespołu Attmarkören - w I półroczu 2011 roku wydaliśmy folder Chóru Amici Canentes z tekstem w języku polskim i angielskim, zawierający notkę o zespole, wybrany repertuar i zdjęcia z koncertów. Opracowano też czwartą edycję Kroniki TPChUW (2009-2011).

W roku 2011 obchodziliśmy Jubileusz 90-lecia Chóru Akademickiego UW. Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w jubileuszowych koncertach Chóru UW oraz Wielkim Zjeździe Chórzystów, który odbył się 2 grudnia w Warszawie. Przed spotkaniem wszystkich pokoleń chórzystów odbył się koncert Chóru Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak w Kościele Akademickim św. Anny.

Nowy rok powitaliśmy koncertem zespołu Amici Canentes w dniu 3 stycznia 2012 w Centrum Kultury Łowicka oraz tradycyjnym spotkaniem świąteczno-noworocznym w Dziekance.

Tradycyjnie Chór wystąpił w kwietniu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. 

W maju wykonał koncert z zespołem Forenade Nationmanskoren z Lund w Towarzystwie Polsko-Szwedzkim. 

W czerwcu 2012 uczestniczył w I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach i wystąpił z koncertem w Kościele św. Anny w Jaszunach na Litwie.

Z okazji Dnia Absolwenta UW w 2012 roku Chór Amici Canentes zaprezentował swój świecki repertuar w Ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej. Wystąpił też w czerwcu z programem sakralnym w Kościele św. Katarzyny w Warszawie.

W październiku 2012 Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak uczestniczył w VIII Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Varsovia Cantat, organizowanym od 2005 roku przez członków i sympatyków Towarzystwa Śpiewaczego Lira, we współpracy z Agencją Artystyczną Melody. Wystąpiliśmy w kategorii Chóry mieszane, wykonując cztery konkursowe utwory.

W grudniu 2012 Chór wykonał koncerty kolęd – na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Kazimierzowskim i w Centrum Łowicka w Warszawie, a w styczniu 2013 w Kościele św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej. Doroczny koncert kwietniowy odbył się w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

W maju i czerwcu 2013 Chór wystąpił w kościele św. Katarzyny oraz w Kościele św. Augustyna w Warszawie.

W sezonie 2013/2014 zespół Amici Canentes występował dwukrotnie w Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Podskarbińskiej w Warszawie, w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, w Kościele Narodzenia NMP przy al. Solidarności, w Bibliotece UW przy ul. Dobrej, w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki (z koncertem kwietniowym), a także w Pałacu Staszica PAN wykonując koncert Pieśni Europy podczas Nocy Muzeów.

W czerwcu 2014 roku w czasie wyjazdu na Węgry Chór koncertował w Budapeszcie: w Kościele św. Krystyny i w Kościele Özseb Templom.

W roku 2014 ważnym dla nas, absolwentów Uniwersytetu, wydarzeniem mającym związek z uczelnią, było zaproszenie Chóru do uświetnienia uroczystości w Bibliotece UW przy ul. Dobrej z okazji 15-lecia Akcji Książka z rekomendacją. Dzięki współpracy z Klubem Absolwentów i Towarzystwem Przyjaciół UW, kierowanym przez Pana prof. dr hab. Piotra Roniewicza, Chór Amici Canentes występował kilkakrotnie w Pałacu Kazimierzowskim przed czwartkowymi wykładami TPUW. W ciągu 14 lat działalności daliśmy na Uniwersytecie sześć koncertów – w Pałacu Potockich, w Pałacu Kazimierzowskim, w Ogrodach BUW z okazji Dnia Absolwenta oraz warszawskich Laurealiów, i po raz pierwszy w nowym gmachu Biblioteki UW. Wcześniej braliśmy udział w odbywających się w BUW koncertach Chóru Akademickiego, będąc czasem ich współorganizatorami. Podczas koncertu w Bibliotece UW wymieniliśmy niektóre dokonania Towarzystwa Przyjaciół Chóru UW, w tym – opracowanie przez nas i wydanie w 2001 roku monografii „Gaudeamus. 80 lat Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego” oraz utrwalenie na płytach nagrań archiwalnych Chóru uniwersyteckiego i przekazanie ich do Muzeum UW.

Od początku istnienia Chór Amici Canentes wykonał ponad 80 koncertów w kraju i za granicą. Członkowie Towarzystwa uczestniczą w koncertach Chóru Akademickiego UW, z którym utrzymujemy bliskie kontakty.

W styczniu 2015 odbyły się koncerty kolęd w wykonaniu Chóru Amici Canentes w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej oraz w Kościele Rektorskim św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej.

W 2015 roku TPChUW obchodzi jubileusz 15-lecia działalności. Z tej okazji odbył się koncert Chóru Amici Canentes i Chóru Akademickiego UW w auli dawnej BUW przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sezon 2015/2016 Towarzystwo rozpoczęło wyjazdem integracyjnym do Bachotka, a Chór Amici Canentes zainaugurował muzyczną działalność z nową Dyrygent Iliną Sawicką koncertem w Domu Kultury „Włochy” w październiku 2015.

Bogaty program działalności zespołu pod dyrekcją Iliny Sawickiej i Jerzego Sawickiego oraz Agnieszki Zińczuk zamieszczamy w zakładkach: Aktualności, Wydarzenia, Piszemy, Dyrygenci i Zdjęcia.