Pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się w dniu 30 marca 2014 roku w Bibliotece UW przy ul. Dobrej 56/66 uroczystość z okazji 10-lecia Akcji "Książka z rekomendacją". Organizatorem był Klub Absolwentów UW i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

Akcja "Książka z rekomendacją" ma na celu ułatwić studentom UW zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami myśli polskiej i światowej. W czasie trwania akcji, w której biorą udział głównie członkowie Klubu Absolwentów UW, zakupiono do zbiorów BUW ponad 730 książek polskich i zagranicznych o wartości 58,5 tys. zł.

Obecny na uroczystości Prorektor UW prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak podkreślił rolę i znaczenie trwającej już 10 lat Akcji „Książka z rekomendacją”, a także wagę i potrzebę więzi absolwentów z uczelnią. Dyrektor BUW, dr hab. Jolanta Talbierska podsumowała dotychczasowe efekty tej ważnej dla studentów inicjatywy. W wystąpieniach zwrócono uwagę na potrzebę konserwacji zbiorów specjalnych, na którą można przekazać darowiznę. W dalszej części zaprezentowano obiekty wymagające konserwacji z Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej.

Uroczystość uświetnił koncert Chóru Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak.

Było to dla nas, absolwentów Uniwersytetu, kolejne ważne wydarzenie, mające związek z uczelnią. Zaproszenie Chóru do udziału w spotkaniu było nie tylko okazją do zacieśnienia więzi z naszą Alma Mater, ale także możliwością czynnego udziału w jej życiu kulturalnym. Dyrekcji Biblioteki oraz Klubowi Absolwentów, kierowanym przez Panią Martę Piasecką, składamy słowa podziękowania za pamięć i bliski kontakt z nami. Dzięki współpracy z Klubem Absolwentów i Towarzystwem Przyjaciół UW, kierowanym przez Pana prof. dr hab. Piotra Roniewicza, Chór Amici Canentes występował kilkakrotnie w Pałacu Kazimierzowskim przed czwartkowymi wykładami TPUW. W ciągu 13 lat działalności daliśmy na Uniwersytecie sześć koncertów - w Pałacu Potockich, Pałacu Kazimierzowskim, a w 2012 roku w Ogrodach BUW z okazji Dnia Absolwenta i warszawskich Laurealiów.

W gmachu Biblioteki UW nasz Chór wystąpił po raz pierwszy. Wcześniej braliśmy udział w odbywających się tu koncertach Chóru Akademickiego UW, będąc czasem także ich współorganizatorami.

Warto przypomnieć, że niemal 15 lat temu, w grudniu 1999 roku, a więc jeszcze na kilka miesięcy przed zarejestrowaniem Towarzystwa Przyjaciół Chóru UW (powstało w kwietniu 2000), jako byli chórzyści UW zostaliśmy zaproszeni przez Zarząd Chóru Akademickiego na koncert, podczas którego Chór UW pod dyr. Szymona Paczkowskiego wykonał słynne "Weinachts Oratorium" Jana Sebastiana Bacha, z towarzyszeniem Orkiestry Marka Toporowskiego "Concerto Polacco". Koncert odbywał się właśnie w tym nowym, niedawno otwartym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej. Słusznie zauważono, że dzięki tej Bibliotece Powiśle zmieniło wygląd tej części Warszawy. Wrażenie było niesamowite - uderzał rozmach architektoniczny wnętrza i rozświetlona ogromna przestrzeń, pełna nowoczesnych konstrukcji i katalogów książek. W naszych studenckich czasach korzystaliśmy z katalogów i zbiorów gromadzonych na niezbyt dużej powierzchni w BUW-ie przy Krakowskim Przedmieściu, co miało też dobre strony – panował tam kameralny, ciepły nastrój, który pozostawił nostalgiczne wspomnienia. Nowy gmach Biblioteki przy ul. Dobrej stanowił duży kontrast, a jednocześnie budził podziw dla triumfu nowoczesnych rozwiązań.

Znakomite wykonanie – w tej oryginalnej scenerii - oratorium Bożonarodzeniowego Bacha przez Chór Akademicki zrobiło na słuchaczach duże wrażenie. Nasze bliższe kontakty z młodym Chórem trwały już od pewnego czasu - łączyliśmy siły, by wspólnie zorganizować i uczcić zbliżający się Jubileusz 80-lecia Chóru UW. Ale wtedy zaczynały się także wzajemne bliższe związki różnych pokoleń chórzystów. Połączyły nas na nowo - z jednej strony - wspólne korzenie i wspomnienia lat studenckich w Chórze, a z drugiej - równie miłe przeżycia podczas obecnych muzycznych spotkań, organizowanych przez Chór uniwersytecki.

Wspomniany grudniowy koncert Chóru UW odbywał się w roku otwarcia nowej Biblioteki. Uroczystości jej poświęcenia w dniu 11 czerwca 1999 roku dokonał Papież Jan Paweł II, który m.in. powiedział wówczas: "Biblioteka jest (...) skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy (...), znajomość świata i ludzi (...). Biblioteka jest (...) szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego." W tym miejscu także 15 czerwca 2001 roku prezydent USA George W. Bush wygłosił przemówienie do społeczności Uniwersytetu i mieszkańców Warszawy, które było najważniejszym z wystąpień wygłoszonych w czasie jego podróży po Europie.

Nasza uroczystość i towarzyszący jej koncert muzyki chóralnej odbywały się zatem w szczególnym miejscu. Na spotkanie dotarli - mimo maratonu sportowego i problemów z komunikacją - członkowie Towarzystwa Przyjaciół Chóru UW. Koncert składał się z trzech części. W pierwszej wykonaliśmy dwa utwory dawne z okresu polskiego renesansu - Psalm 47 Mikołaja Gomółki "Kleszczmy rękoma" i "Kryste, dniu naszej światłości" Wacława z Szamotuł, oraz "Exultate Deo" Alessandra Scarlattiego, włoskiego kompozytora epoki baroku i "Kom" współczesnej kompozytorki szwedzkiej Moniki Aslund. W drugiej części Chór zaśpiewał trzy staropolskie piosenki anonimowych kompozytorów z XVII i XVIII wieku, mające charakter miłosnych madrygałów. W ostatniej części wykonaliśmy pięć utworów kompozytorów obcych: staroangielską pieśń z XVI wieku "Greensleeves"; "Cucu, cucu!" Juana del Enciny - hiszpańskiego kompozytora doby renesansu; "El grillo" flamandzkiego kompozytora Josquina Desprez; "Il est bel et bon" Pierre’a Passereau, renesansowego kompozytora francuskiego, kończąc występ anonimowym madrygałem francuskim z XVI wieku - "Tourdion" i pieśnią afrykańską "Siyahamba" na bis.

Miejsce koncertu przypominało przesłanie tego spotkania. Jak powiedział w XVII wieku Jan Amos Komeński, czeski pedagog i filozof - "Kto się o mądrość ubiega, ten księgi miłować winien nad srebro i złoto". A współcześnie Umberto Eco napisał, że "kto czyta książki, ten żyje podwójnie".

Ponieważ miałam przyjemność zapowiadać ten koncert, wspomniałam o potrzebie naszych kontaktów i bliskich więzi z Uniwersytetem, a także o niektórych dokonaniach Towarzystwa Przyjaciół Chóru UW, w tym - opracowaniu przez nas i wydaniu w 2001 roku monografii „Gaudeamus. 80 lat Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego”, która z pewnością jest w zbiorach BUW, oraz utrwaleniu na płytach nagrań archiwalnych Chóru uniwersyteckiego i przekazaniu ich do Muzeum UW.

Mamy bowiem świadomość, że warto ocalić od zapomnienia idee i wartości, będące istotną częścią naszych biografii, a także stanowiące cząstkę historii naszej Uczelni, która w 2016 roku będzie obchodzić 200-lecie istnienia. Hasło i logo już wybrano: „UW: Dwa stulecia. Dobry początek”. Na Uniwersytecie pojawił się też - widoczny nad attyką jednego z budynków – specjalny licznik, odliczający dni do Jubileuszu. W przeciwieństwie do wzrastającej tendencji licznika długu publicznego przy Rondzie Dmowskiego - licznik uniwersytecki z każdym dniem maleje.

Maria Laskowska