Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TPChUW - 11 czerwca 2015

Pod przewodnictwem kol. Andrzeja Zielińskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, którego celem było podsumowanie pracy kończącego kadencję Zarządu i wybór nowych władz Towarzystwa.

Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się następująco:
Prezes: Elżbieta Chojecka
Wiceprezes: Helena Pawlik
Skarbnik: Elżbieta Dudzińska
Sekretarz: Wiktoria Melech
Członek: Anna Młotkowska
Członek: Eugeniusz Melech
Członek: Jolanta Sikorska-Lis

Komisja Rewizyjna będzie pracować w składzie:
Przewodnicząca: Barbara Szlachetko
Członek: Elżbieta Jędrych-Pordes
Członek: Maria Piotrkiewicz

Elżbieta Chojecka


Spotkanie noworoczne – 10 stycznia 2015

10 stycznia 2015 odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne naszego Towarzystwa. Zebraliśmy się - tak jak w ubiegłym roku - w siedzibie zaprzyjaźnionego z nami Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego przy ulicy Senatorskiej.

Spotkanie uświetnił przyjęty z aplauzem kabarecik przygotowany przez kolegów pod przewodem Grażynki Pijet. Czas minął przyjemnie na rozmowach przy zastawionym suto stole i na wspólnym kolędowaniu.

Załączamy zdjęcia.


Koncert kolęd w Centrum Promocji Kultury – 16 stycznia 2015

16 stycznia 2015 chór nasz uczestniczył w wieczorze kolęd i pastorałek zorganizowanym przez Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej, gdzie zwykle odbywają się nasze próby. Tego wieczoru nie byliśmy jedynymi wykonawcami, mogliśmy więc zaśpiewać tylko osiem kolęd z naszego repertuaru, m.in. "Chwalmyż wszyscy z weselem", "W Betlejem przy drodze" i "Deck the Halls".

Załączamy zdjęcia.


Koncert kolęd w Kościele Rektorskim św. Jana Bożego – 17 stycznia 2015

17 stycznia po mszy św. wieczornej daliśmy koncert kolęd w Kościele Rektorskim św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej. Zawsze chętnie śpiewaliśmy w tym kościele ze względu na jego piękne wnętrze i świetną akustykę, jesteśmy więc wdzięczni Księdzu Rektorowi, że nam to w tym roku umożliwił, a nawet, dziękując po koncercie, podarował nam śpiewnik ze stu kolędami z różnych krajów.

Zaśpiewaliśmy czternaście kolęd, w tym motet "Magnum nomen Domini". Koncert, który prowadziła znakomicie Maja Laskowska, podobał się licznie zgromadzonej publiczności.

Załączamy zdjęcia.

Agnieszka Rabińska


Koncert w auli dawnej BUW z okazji 15-lecia TPChUW – 12 kwietnia 2015

Był to koncert jubileuszowy, z okazji 15 lat działalności Towarzystwa, w wykonaniu Chóru Amici Canentes i Chóru Akademickiego UW, zakończony serdecznymi gratulacjami dla Jubilatów, "Vivatem" i wspólnym wykonaniem "Maków" z młodymi chórzystami. Koncert prowadziła Marysia Bychawska. Przybyli liczni członkowie Towarzystwa, w tym niektórzy członkowie-założyciele, z pierwszą prezes Olimpią Zaborską. Zamieszczamy listy gratulacyjne, otrzymane z okazji Jubileuszu Towarzysta od Chóru Akademickiego UW oraz od Dyrekcji Centrum Promocji Kultury Praga-Południe.

Załączamy też program koncertu i trochę zdjęć oraz artykuł, wydrukowany w kwietniowym Piśmie Uczelni "UW" w związku z Jubileuszem Towarzystwa.


Koncert w Pałacu Staszica podczas Zgromadzenia Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, z okazji 65 rocznicy powstania ZSP – 14 kwietnia 2015

Po przewidzianym w programie koncercie Chóru Amici Canentes wykonano wspólnie pieść studencką "Gaudeamus igitur". Zamieszczamy program koncertu i uroczystości ZSP oraz kilka zdjęć.

(M.L.)

Powyższe wydarzenia utrwalili na zdjęciach: Edward Capała, Maria Laskowska, Barbara Paczkowska, Tomasz Paczkowski, Marian Rylski, Łucja Szlachetko, Andrzej Zieliński.