Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TPChUW - 11 czerwca 2015

Pod przewodnictwem kol. Andrzeja Zielińskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, którego celem było podsumowanie pracy kończącego kadencję Zarządu i wybór nowych władz Towarzystwa.

Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się następująco:
Prezes: Elżbieta Chojecka
Wiceprezes: Helena Pawlik
Skarbnik: Elżbieta Dudzińska
Sekretarz: Wiktoria Melech
Członek: Anna Młotkowska
Członek: Eugeniusz Melech
Członek: Jolanta Sikorska-Lis

Komisja Rewizyjna będzie pracować w składzie:
Przewodnicząca: Barbara Szlachetko
Członek: Elżbieta Jędrych-Pordes
Członek: Maria Piotrkiewicz

Elżbieta Chojecka


Spotkanie noworoczne – 10 stycznia 2015

10 stycznia 2015 odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne naszego Towarzystwa. Zebraliśmy się - tak jak w ubiegłym roku - w siedzibie zaprzyjaźnionego z nami Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego przy ulicy Senatorskiej.

Spotkanie uświetnił przyjęty z aplauzem kabarecik przygotowany przez kolegów pod przewodem Grażynki Pijet. Czas minął przyjemnie na rozmowach przy zastawionym suto stole i na wspólnym kolędowaniu.

Załączamy zdjęcia.


Koncert kolęd w Centrum Promocji Kultury – 16 stycznia 2015

16 stycznia 2015 chór nasz uczestniczył w wieczorze kolęd i pastorałek zorganizowanym przez Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej, gdzie zwykle odbywają się nasze próby. Tego wieczoru nie byliśmy jedynymi wykonawcami, mogliśmy więc zaśpiewać tylko osiem kolęd z naszego repertuaru, m.in. "Chwalmyż wszyscy z weselem", "W Betlejem przy drodze" i "Deck the Halls".

Załączamy zdjęcia.


Koncert kolęd w Kościele Rektorskim św. Jana Bożego – 17 stycznia 2015

17 stycznia po mszy św. wieczornej daliśmy koncert kolęd w Kościele Rektorskim św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej. Zawsze chętnie śpiewaliśmy w tym kościele ze względu na jego piękne wnętrze i świetną akustykę, jesteśmy więc wdzięczni Księdzu Rektorowi, że nam to w tym roku umożliwił, a nawet, dziękując po koncercie, podarował nam śpiewnik ze stu kolędami z różnych krajów.

Zaśpiewaliśmy czternaście kolęd, w tym motet "Magnum nomen Domini". Koncert, który prowadziła znakomicie Maja Laskowska, podobał się licznie zgromadzonej publiczności.

Załączamy zdjęcia.

Agnieszka Rabińska


Koncert w auli dawnej BUW z okazji 15-lecia TPChUW – 12 kwietnia 2015

Był to koncert jubileuszowy, z okazji 15 lat działalności Towarzystwa, w wykonaniu Chóru Amici Canentes i Chóru Akademickiego UW, zakończony serdecznymi gratulacjami dla Jubilatów, "Vivatem" i wspólnym wykonaniem "Maków" z młodymi chórzystami. Koncert prowadziła Marysia Bychawska. Przybyli liczni członkowie Towarzystwa, w tym niektórzy członkowie-założyciele, z pierwszą prezes Olimpią Zaborską. Zamieszczamy listy gratulacyjne, otrzymane z okazji Jubileuszu Towarzysta od Chóru Akademickiego UW oraz od Dyrekcji Centrum Promocji Kultury Praga-Południe.

Załączamy też program koncertu i trochę zdjęć oraz artykuł, wydrukowany w kwietniowym Piśmie Uczelni "UW" w związku z Jubileuszem Towarzystwa.


Koncert w Pałacu Staszica podczas Zgromadzenia Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, z okazji 65 rocznicy powstania ZSP – 14 kwietnia 2015

Po przewidzianym w programie koncercie Chóru Amici Canentes wykonano wspólnie pieść studencką "Gaudeamus igitur". Zamieszczamy program koncertu i uroczystości ZSP oraz kilka zdjęć.

(M.L.)

Powyższe wydarzenia utrwalili na zdjęciach: Edward Capała, Maria Laskowska, Barbara Paczkowska, Tomasz Paczkowski, Marian Rylski, Łucja Szlachetko, Andrzej Zieliński.

Obchody 18-lecia Centrum Promocji Kultury.

W Centrum Promocji Kultury przy Podskarbińskiej, 15 listopada 2013 roku odbywały się obchody 18-lecia tego ośrodka kultury. Prezentowano występy grup artystycznych związanych z CPK: pokazy taneczne, teatralne, koncerty, prezentacje multimedialne. Sala widowiskowa była wypełniona osobami, związanymi z tym owocnie działającym na Pradze Południe środowiskiem kultury. Wiele osób z widowni dzieliła się z innymi wspomnieniami z czasów, kiedy nawiązywano pierwsze kontakty po to, aby tworzyć społeczną przestrzeń dla realizowania pasji artystycznych. Nasz chór od paru miesięcy spotyka się na próbach przy ulicy Podskarbińskiej 2. W CPK przyjęto nas bardzo gościnnie. W programie jubileuszowym, 15 listopada daliśmy krótki koncert utworów świeckich dawnych i nowszych, w różnych językach. Zaśpiewaliśmy: El Grillo, Cucu, cucu!, Il est bel et bon, Siyahamba, Kom!, Tourdijon.

Ola.


Mazowiecka Akademia Książki

Wyróżniona książka naszej koleżanki. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ogłosiło w 2013 roku X edycję konkursu Mazowiecka Akademia Książki. Można było zgłaszać gotowe, nigdzie dotychczas nie wydane książki o tematyce związanej z Mazowszem i Warszawą, mieszczące się w jednej z trzech kategorii: literatura piękna, eseistyka kulturalna i nauki historyczne. W jury zasiadły znane osoby - pisarze, publicyści, krytycy literaccy i historycy: Tomasz Łubieński, Iwona Smolka, Witold Wasilewski, Jan Żaryn, Zbigniew Markert, Alicja Jankiewicz. Do konkursu zgłoszono 16 prac. Na posiedzeniu w dniu 21 maja 2013 roku jury postanowiło przyznać 3 równorzędne nagrody oraz 1 wyróżnienie. Zgodnie z regulaminem X edycji konkursu Mazowiecka Akademia Książki, nagrodzone prace zostały wydane drukiem w 2013 roku. Książki te były dostępne podczas uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, przy ulicy Elektoralnej, w dniu 1 grudnia 2013 roku. Oto wyniki konkursu.

Trzy równorzędne nagrody otrzymali:

  • Tomasz Łaszkiewicz: za pracę: Opowieść kampinoska 1944;
  • Henryk Sienkiewicz za pracę: Z zapachem starego drewna cz. 2
  • Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko za pracę: Kosmos Warszawa. Owopowiastki.

Wyróżnienie otrzymała:

  • Elżbieta Jędrych-Pordes za pracę: Urodziłam się na Grochowie.

Gratulujemy Elżbiecie sukcesu literackiego.

Ola.


Koncert kolęd w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie - 20 grudnia 2013

Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak wystąpił 20 grudnia 2013 z koncertem kolęd w Arkadach Kubickiego podczas uroczystości Opłatka Maltańskiego z podopiecznymi Centrum Pomocy Społecznej im. A. Tymowskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola.

Opatkiem podzielili się Damy i Kawalerowie Zakonu Maltańskiego oraz maltańscy Wolontariusze. Honorowy patronat nad spotkaniem objął Jego Eminencja Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, uczestniczący we wspólnej Wigilii. Świątecznym życzeniom towarzyszyła niezwykle serdeczna atmosfera.

W tym miłym, podniosłym nastroju i znakomitej akustyce zabytkowych wnętrz Zamku Królewskiego, przy roziskrzonej choince nasz chór zaśpiewał tradycyjne polskie kolędy, a kilka z nich wykonali wspólnie wszyscy uczestnicy spotkania. Zamieszczamy plakat i zdjęcia z tej uroczystości.

Maria Laskowska


Koncerty kolęd w styczniu 2014

W styczniu 2014 nasz chór dał dwa koncerty kolęd. W czasie każdego z nich wykonaliśmy czternaście kolęd, w tym najstarsze, jak Anioł pasterzom mówił i Nuż my dziś krześcijani, pastorałki, jak W Betlejem przy drodze, a także obcojęzyczne – angielską Deck the halls czy afrykańską Thula baba, thula sana, a zakończyliśmy tradycyjnie naszą uroczystą kolędą do słów Franciszka Karpińskiego Bóg się rodzi... Oba koncerty prowadziła znakomicie Maja Laskowska.

Koncert kolęd w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, 17 stycznia 2014, był pierwszym naszym indywidualnym występem na estradzie tej instytucji (nie licząc trzech utworów zaśpiewanych podczas akademii jubileuszowej na 18-lecie Centrum). Maja przedstawiła więc nasz chór, a także, korzystając z okazji, złożyła Pani Dyrektor Barbarze Gebler-Wasiak i zespołowi pracowników Centrum najlepsze życzenia dalszych sukcesów w Nowym Roku, a wszystkim obecnym "pomyślności i wielu duchowych przeżyć podczas spotkań ze sztuką oferowanych w bogatym programie tej placówki". W załączeniu zdjęcia z koncertu.

Koncert kolęd w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy al. Solidarności 80, 19 stycznia 2014, odbył się przed liczną publicznością, która pozostała w kościele po wieczornej niedzielnej mszy. Maja Laskowska podziękowała Ks. Proboszczowi Czesławowi Aulichowi za możliwość koncertowania oraz przypomniała historię tego barokowego kościoła, który za czasów Królestwa Polskiego pełnił funkcję wiezienia, gdzie przebywali m. in. Walerian Łukasiński i członkowie Towarzystwa Patriotycznego, w czasie II wojny światowej został poważnie zniszczony, po wojnie odbudowany, a w 1962 roku przy poszerzaniu ulicy przesunięty o 21 metrów. Nasz śpiew spotkał się z życzliwym i serdecznym przyjęciem i na obu koncertach bisowaliśmy. W załączeniu zdjęcia z koncertu.

Należy dodać, że w styczniu minęło siedem lat, odkąd pracuje z naszym chórem Pani Dyrygent Zuzanna Kuźniak, której zawdzięczamy dużo przyjemności ze wspólnego śpiewania oraz udane koncerty w Polsce i za granicą.

Agnieszka Rabińska


Spotkanie noworoczne - 25 stycznia 2014

W siedzibie Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego przy ul. Senatorskiej odbyło się w sobotę 25 stycznia 2014 tradycyjne spotkanie noworoczne, na które - mimo siarczystego mrozu - przybyli gromadnie członkowie Towarzystwa Przyjaciół Chóru UW i Chóru Amici Canentes. Program spotkania był bardzo bogaty. Niecodzienną atrakcję stanowił przygotowany specjalny program artystyczny.

W jednej z sal, pełniącej rolę estradowej, zaprezentowały się tego wieczoru talenty artystyczne chórzystów - muzyczne, poetyckie, taneczne, recytatorskie, malarskie, fotograficzne. W starożytnych strojach, maskach i laurowych wieńcach przybyły wprost z greckiego Olimpu uduchowione Muzy: symbolizująca poezję chóralną i muzykę Polihymnia (Hania), poezję liryczną i grę na flecie - Euterpe (Marysia), taniec (z lirą) - Terpsychora (Iza) i komedię - Thalia (Jola). Przewodniczył orszakowi Muz sam Apollo (Janek), a autorką scenariusza całości była Grażynka.

Natchnione Muzy z wdziękiem prezentowały chórowe talenty: Olę, która śpiewała i grała skomponowane przez siebie utwory muzyczne; Zalę, wykonującą kilka solowych utworów; Grażynkę i Andrzeja, dających klasyczny pokaz tanga; Marysię grającą na flecie znane melodie; Marylkę wykonującą hiszpańskie kolędy, Karola śpiewającego przy akompaniamencie gitary, Andrzeja G., który ujawnił zdolności oratorskie i Basię z humorystyczną opowiastką. Jednocześnie Tolek zaprezentował swoje najnowsze obrazy malarskie, a ja fotografie nadmorskich pejzaży i kalendarze ze zdjęciami (ekspozycja była widoczna w tle). Prezentacje i występy zostały przyjęte przez licznie zgromadzoną widownię z radością i entuzjazmem.

W spotkaniu wzięło udział Kierownictwo Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego, z którym nasza bliska współpraca ma już swoją kilkuletnią tradycję.

Po części artystycznej, w drugiej sali, można by rzec "biesiadnej", czekały zastawione suto stoły z przygotowanymi wcześniej przysmakami i napojami. Nadeszła pora na przyjacielskie rozmowy i towarzyskie pogawędki. Po pewnym czasie pod oknem, na tle noworocznej gwiazdy, ktoś ze śpiewnikiem w ręku zaintonował kolędę, a wszyscy chórem dołączyli. Potem zaśpiewano kolejną i spontanicznie zrodził się minikoncert kolęd. W takim miłym nastroju upłynęła następna część wieczoru. Spotkanie zakończyło się wspólnymi tańcami w "estradowej" sali przy dźwiękach muzyki rozrywkowej.

Załączamy zdjęcia, pełne barw tego noworocznego wieczoru.

Maria Laskowska


Udało mi się skleić w całość (niestety nie wszystkie) fragmenty kabareciku Grażki, nakręcone przez Michała. Miłego oglądania! (link do filmu na YouTube)


Akcja „Książka z rekomendacją” i koncert Chóru Amici Canentes w BUW - 30 marca 2014

W dniu 30 marca 2014 roku w Bibliotece UW przy ul. Dobrej 56/66 odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia Akcji „Książka z rekomendacją”, pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem był Klub Absolwentów UW i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Uroczystość uświetnił koncert Chóru Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak. W zakładce Piszemy zamieszczamy artykuł Marii Laskowskiej, poświęcony temu wydarzeniu.

Załączamy zdjęcia z uroczystości wykonane przez Jadwigę Antoniak (© Archiwum BUW), oraz wykonane przez Helenę Mackiewicz i Edwarda Capałę.


Doroczny koncert kwietniowy 2014

W dniu 6 kwietnia 2014 roku odbył się tradycyjny doroczny koncert naszego chóru. Po raz pierwszy miało to miejsce w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Elektoralnej 12, nie jak zwykle w południe, ale o godz. 19. Sala Mazowieckiego Centrum jest bardzo ładna, urządzona na sposób nieco staroświecki, z rzędami wygodnych stylowych foteli. Nie jest wielka, więc nasza dość licznie przybyła publiczność wypełniła ją po brzegi. Koncert prowadziła Maja Laskowska, która przedstawiła zebranym nasz program, panią dyrygent i w kilku słowach dzieje chóru, a także przypomniała historię miejsca, w którym się tego wieczoru spotkaliśmy.

Program koncertu dzielił się na trzy części: pieśni religijne polskie, pieśni religijne obce oraz świeckie pieśni i madrygały.

Publiczność przyjęła nasz występ bardzo życzliwie.

Załączamy program koncertu oraz zdjęcia.

Agnieszka Rabińska


Pieśni Europy w Pałacu Staszica 17 maja 2014

W dniu 17 maja 2014 odbył się koncert Chóru Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak w Pałacu Staszica, siedzibie PAN, podczas Nocy Muzeów.

Koncert, zatytułowany Pieśni Europy, zorganizowany był z okazji kilku jubileuszy: 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 25-lecia wolnych wyborów w Polsce oraz 220 lat Insurekcji Kościuszkowskiej. Spotkanie prowadziła Maria Laskowska, która wspomina szerzej tę uroczystość w zakładce Piszemy.

Zamieszczamy plakat oraz zdjęcia. Fot. Edward Capała.


"Amici Canentes" w Budapeszcie

W dn. 5-9 czerwca 2014 nasz zespół pojechał na wycieczkę i "tournee" do Budapesztu. To było pięć bardzo pracowitych i emocjonujących dni. Zobaczyliśmy chyba wszystkie najpiękniejsze i najbardziej znane zabytki, budowle i obiekty Budapesztu : Wzgórze Zamkowe, Wzgórze Gellerta, Parlament, Wielką Synagogę, wspaniałe kościoły: największą świątynię Budapesztu - bazylikę św. Stefana, kościół Macieja,piękne mosty, kompleks zamkowy Vajdahunyad z pomnikiem Anonima, plac Bohaterów z kolumną archanioła Gabriela. Byliśmy w wielu niezwykłych, prawie magicznych miejscach : na wyspie Małgorzaty, w oceanarium, w wytwórni wina, w "węgierskim Kazimierzu" - Szantendre, podziwialiśmy wieczorem bajeczny widok rozświetlonego Budapesztu i Dunaju, roztaczający się spod Pomnika Wolności, płynęliśmy statkiem po Dunaju. Ale chyba najważniejsze dla nas było to, że daliśmy dwa udane koncerty, spotkaliśmy się z bardzo ciepłym, życzliwym przyjęciem ze strony Węgrów jak również miejscowej, małej Polonii. Ale chyba najbardziej emocjonujące było to, że mogliśmy zaśpiewać w zupełnie niezwykłych miejscach :w bazylice św. Stefana, w małym skalnym kościółku na Wzgórzu Gellerta,w Muzeum Marcepana, na wyspie Małgorzaty w oczekiwaniu na wycieczkową ciuchcię. A za słuchaczy mieliśmy często turystów przybyłych z bardzo odległych miejsc na świecie. To na pewno było dla nas wszystkich wielkie, niezapomniane przeżycie. Sprawozdanie z wycieczki zostało zamieszczone na zakładce "piszemy".

Urszula Capała

Wyjazd integracyjny Brok 2012

W dniach 22-26 sierpnia 2012 odbył się wyjazd integracyjny do ośrodka "Rzemieślnik" w Broku. W spotkaniu wzięło udział 29 osób. Czas upływał nam pracowicie, na ćwiczeniu nowego repertuaru do konkursu Varsovia Cantat, który czeka nas 27-28 października 2012. W wolnych chwilach można było wybrać sie na grzyby, wycieczkę rowerową, zwiedzanie miasta lub na plażę. Wieczorami - spotkania przy ognisku, śpiewy w altance, a także podziwianie małych tancerzy z Łodzi, którzy także przebywali w naszym domu wczasowym.

Zamieszczamy zdjęcia.


Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak uczestniczył w VIII edycji Festiwalu Varsovia Cantat, organizowanym od 2005 roku przez członków i sympatyków Towarzystwa Śpiewaczego Lira, we współpracy z Agencją Artystyczną Melody. W festiwalu wzięło udział 18 zespołów z dziewięciu krajów: Polski, Łotwy, Estonii, Indonezji, Macedonii, Słowenii, Rumunii, Rosji i Szwecji. Międzynarodowemu jury, w skład którego wchodziły wybitne osobistości światowej chóralistyki, przewodniczył prof. Romuald Twardowski. Szerzej o festiwalu pisze Majka na zakładce "piszemy". Zamieszczamy też zdjęcia.


Koncert kolęd w Pałacu Kazimierzowskim - 13 grudnia 2012

13 grudnia 2012 o godz. 16.30 Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak wystąpił z koncertem kolęd w Pałacu Kazimierzowskim, w holu rektorskim, przed czwartkowym spotkaniem członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego oraz prelekcją pt. "Tekla z Bądarzewskich-Baranowska, autorka nieśmiertelnej La priere d'une Vierge ". Prelekcję wygłosiła Pani mgr Beata Michalec z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. W koncercie kolęd, który upłynął w miłej świątecznej atmosferze, przy choince, wzięli udział członkowie Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego z Przewodniczącym Zarządu Panem Profesorem Piotrem Roniewiczem oraz członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Chóru UW. Był to nasz trzeci koncert w Pałacu Kazimierzowskim, miejscu sentymentalnym, do którego wracamy po latach ze wzruszeniem jako absolwenci tej szacownej uczelni.

Maria Laskowska

Załączamy program koncertu i zdjęcia. Fot. Edward Capała.


19 grudnia 2012 na zaproszenie Fundacji Klasa Kobiet wystąpiliśmy z koncertem kolęd w Centrum Kultury na ul. Łowickiej. Potem śpiewaliśmy kolędy wspólnie z publicznością przy fortepianowym akompaniamencie naszej dyrygentki. Wieczór zakończył się spotkaniem opłatkowym i składaniem życzeń świąteczno-noworocznych.

Zamieszczamy trochę zdjęć.


Koncert kolęd w Kościele św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej w Warszawie - 13 stycznia 2013

Rok 2013 Chór Amici Canentes rozpoczął koncertem kolęd, który odbył się w niedzielę 13 stycznia w Kościele św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej. Informację o Towarzystwie i naszym zespole zamieszczono wcześniej w biuletynie parafialnym wraz z zapowiedzią koncertu.

(M.L.)

Załączamy plakat i trochę zdjęć z koncertu. Fot. Edward Capała.


Spotkanie noworoczne w Dziekance - 19 stycznia 2013

Doroczne styczniowe spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa odbyło się tym razem w pięknej sali koncertowej Dziekanki. Przybyło ponad 40 osób, niektórzy dawni chórzyści UW zjawili się po raz pierwszy po latach. Wystąpił tradycyjnie kabaret Grażynki, były wspólnie śpiewane kolędy pod dyr. Zali, były zbiorowe zdjęcia i kameralne rozmowy, a wszystko działo się w miłej atmosferze, przy bogato zastawionym stole z całą gamą smakołyków i napojów. Tak rozpoczął się trzynasty, a więc z zasady szczęśliwy rok. Towarzystwa Przyjaciół Chóru UW.

(M.L.)

Bardziej szczegółowa informacja w drodze. Załączamy część zdjęć (fot. M. Laskowska, E. Capała, A. Zieliński).


28 kwietnia 2013 - Koncert w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

W trzynastym roku działalności Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak wystąpił 28 kwietnia 2013 z tradycyjnym wiosennym koncertem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W programie znalazły się utwory acappella polskie i obce różnych epok, sakralne i świeckie, a także pieśni polskich kompozytorów w wykonaniu Maryli Ochimowskiej-Teper, z akompaniamentem Anny Kornackiej-Kundziołki. Koncert zapowiadała Maria Bychawska. Przybyło liczne grono członków i sympatyków Towarzystwa oraz prezesi Zarządu Chóru Akademickiego UW. Koncert poprzedziła uroczystość związana z Jubileuszem 100-lecia urodzin Pani Ireny Matuszelańskiej, Honorowej Członkini Towarzystwa, śpiewającej w Chórze UW w latach trzydziestych ub. wieku. Życzenia oraz list gratulacyjny Dostojnej Jubilatce przekazała w imieniu Towarzystwa prezes Barbara Szlachetko, a kolorowy kosz kwiatów wręczył Eugeniusz Melech. Życzenia i kwiaty przekazała Jubilatce obecna na uroczystości przedstawicielka Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Pani Iwona Kaczorowska. Chór zaśpiewał na cześć Pani Ireny "Vivat!". Zamieszczamy szczegółowy program koncertu, zdjęcia, jubileuszowy List gratulacyjny oraz relację Elżbiety Jędrych. Autorami zdjęć są: Andrzej Gaweł, Maria Laskowska, Joanna Makulińska, Barbara Paczkowska.

Maria Laskowska


Koncert w kościele św. Katarzyny, 19 maja 2013

Dnia 19 V 2013 na zaproszenie księdza Józefa Maja chór nasz pod dyrekcją Zuzanny Kuźniak koncertował w kościele św. Katarzyny na warszawskim Służewie. Podczas Mszy św. o godz. 18 śpiewaliśmy m.in. psalmy Mikołaja Gomółki i Ave Maria Jacoba Arcadelta, a po mszy daliśmy koncert muzyki religijnej, w którego programie znalazły się takie utwory, jak Laudate Stanisława Moryto czy Kryste, dniu naszej światłości Wacława z Szamotuł. Koncert prowadziła Maria Bychawska. Koncertowi przysłuchiwał się gospodarz - ks. Józef Maj, który niebawem kończy swoją posługę proboszcza parafii św. Katarzyny i odchodzi na emeryturę. Ksiądz proboszcz położył dla kościoła na Służewie wielkie zasługi, przeprowadził jego ogromny remont i konserwację, dzięki czemu świątynia jest teraz we wspaniałym stanie i zachwyca swą urodą. Zasługą księdza Maja jest także wybudowanie na terenie przykościelnym pomnika Męczenników terroru komunistycznego.


Koncert w kościele św. Augustyna

W niedzielę 16 czerwca 2013 roku wykonaliśmy ostatni koncert w tym sezonie. W kościele św. Augustyna przy ulicy Nowolipki o godzinie 14:00, po mszy świętej zaśpiewaliśmy utwory o zróżnicowanym charakterze . Najpierw pięć polskich utworów religijnych: Laudate Dominum _ Stanisława Moryty, dwa psalmy Mikołaja Gomółki: Boże wiecznej mocy oraz Czekałem z cierpliwością i dwa utwory Wacława z Szamotuł: Kryste dniu naszej światłości oraz Już się zmierzka. Następnie cztery utwory muzyki cerkiewnej: Triswiatoje _ Denisowa; Iże cheruwimy _ Bortniański; Błagosłowi dusze moja, Gospoda _ Ippolitow-Iwanow; Swietie tichyj _ Aziejewa. Ostatnie pięć pozycji naszego koncertu to utwory z różnych stron świata: Shalom aleichem; Cantilena; Kom! ; Thula baba, thula sana; Siyahamba. Koncert opatrzyła fachowym komentarzem Marysia Bychawska. Nasza dyrygentka, Zuzanna Kuźniak dostała od chórzystów wiązankę kwiatów. Słuchacze przyjęli nas życzliwie. Po koncercie poszliśmy do pobliskiej restauracji włoskiej aby przy pizzy i innych przekąskach podsumować miniony sezon.


List pani Ireny Matuszelańskiej

Warszawa 9 czerwca 2013

Słowa "Króla olch"

Kto w straszna tę noc

Tam mknie przez las

Zbłąkany jeździec

Z nim synek wraz

Jak liść chłopczyna

Tuląc się drżał

Spiął jeździec konia

Pędzi w cwał

Ty drżysz nic złego

Nie stanie się nam

Ach ojcze patrz

Król olch stoi tam

Koronę złotą

Płaszcz długi ma

Dziecino nie

To tylko mgła

I tak mknął dalej

Po śladach dróg

Aż z drętwych rąk jeźdźca

Spadł trup.

Mili członkowie Tow. Przyjaciół Chóru Ak. U.W. Jestem bardzo zaskoczona i uradowana taką uroczystością jaką mi chórzyści urządzili 28 kwietnia b. roku. Mój chór to było zgrupowanie młodych ludzi spotykających się raz w tygodniu w Zachęcie wieczorem (mam zdjęcie na schodach ale czy akurat je znajdę?) i śpiewających polskie pieśni np.: "Rosła kalina", "Cichy wieczór już zapada", "Nad pięknym modrym Dunajem". Jedyną pieśnią poważniejszą był "Król olch" Schuberta, którą ja zapamiętałam i nucę do dziś. Moglibyście ja włączyć do swego repertuaru dla zachowania "ciągłości chórów". Jest melodyjna, ale ja nie potrafię już odtworzyć melodii na pięciolinii, ale nuty na pewno są dostępne a słowa napiszę. Poza tym śpiewaliśmy na uroczystościach państwowych np. podczas wizyty np. króla Rumuńskiego z synem - hymn rumuński, który też częściowo pamiętam (bo uczyłam się na pamięć). Dyrygentem był pan Kieseweter, który w czasie wojny zarabiał grą na pianinie w kawiarni w Zakopanem. Chciałam przekazać trochę informacji o "moim" chórze, który różnił się od obecnych chórów; wtedy nie były jeszcze odnalezione pieśni sakralne więc myśmy śpiewali to co można było śpiewać.

Raz serdecznie dziękuję.

Irena Wiesława Matuszelańska


Koncert w Kościele św. Augustyna - 16 czerwca 2013

W dniu 16 czerwca 2013 w Parafii św. Augustyna na Nowolipkach odbył się ostatni w sezonie letnim koncert muzyki chóralnej w wykonaniu chóru Amici Canentes. Po koncercie podziękowaliśmy naszej Dyrygent za cały rok pracy.

Jubileusz 90-lecia Chóru UW - 2011

W roku 2011 obchodziliśmy Jubileusz 90-lecia Chóru Akademickiego UW. Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w jubileuszowych koncertach Chóru Akademickiego UW - w Studiu im. W. Lutosławskiego, w Bibliotece Uniwersyteckiej i w Filharmonii Narodowej, a także w Wielkim Zjeździe Chórzystów, który odbył się 2 grudnia w Warszawie. Podczas bankietu wszystkich pokoleń chórzystów (w Centralnej Bibliotece Rolniczej) można było razem uczcić wspólny Jubileusz, pośpiewać, potańczyć, powspominać dawne piękne czasy w chórze, także sukcesy zespołu, obejrzeć wyświetlane na planszy zdjęcia z różnych okresów działalności chóru i przypomnieć sobie historyczne stroje chórzystów dzięki przygotowanej prezentacji.

Przed spotkaniem wszystkich pokoleń chórzystów odbył się koncert Chóru Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak w Kościele Akademickim św. Anny (w zał. program). Uznany został za udany koncert (najlepsze dotychczas wykonanie Iże chieruwimy Bortnianskiego), przy znakomitej akustyce i żywej reakcji słuchaczy. Było nam niezwykle miło, ponieważ kościół wypełniony był do ostatniego miejsca, głównie przez znajomych i sympatyków naszego chóru.

(M.L.)

A oto zdjęcia z tych uroczystości.


Koncert w Centrum Kultury Łowicka - 3 stycznia 2012

Nowy Rok powitaliśmy koncertem zespołu Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak w Centrum Kultury Łowicka w dniu 3 stycznia 2012 W programie znalazły się zarówno utwory kompozytorów dawnych wieków, jak i współczesne, a także kolędy; ostatnią zaśpiewaliśmy razem ze słuchaczami. Zapowiadała Maria Bychawska. Zamieszczamy trochę zdjęć z koncertu.

(M.L.)


Spotkanie świąteczno-noworoczne 2012 w Dziekance

7 stycznia 2012 odbyło się tradycyjne spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa w Dziekance, ze śpiewem kolęd w części pierwszej, oraz specjalnym scenariuszem dla uhonorowania Pani Dyrygent w części drugiej. Mija bowiem piąty rok naszej owocnej współpracy z Dyrygent Zuzanną Kuźniak. Były z tej okazji kwiaty dla Pani Dyrygent, życzenia i podziękowania - zwłaszcza za Szamotuły i Szwecję - potem Vivat, a na koniec przedstawienie kabaretowe pod hasłem: Wesołe jest życie chórzysty/chórystyki. Autorką scenariusza była Grażynka, zaś ucharakteryzowani aktorzy tworzyli kabaretowy zespół śpiewając i tańcząc (solo i w korowodach). Dostarczyli wszystkim dużo humoru i wywołali burzę oklasków.

Atmosferę wieczoru (przygotowanego organizacyjnie przez Basię) mogą przybliżyć załączone zdjęcia.

(M.L.)


30 marca 2012 - Udział Towarzystwa w wernisażu wystawy Marii Laskowskiej w Bibliotece przy ul. Świętojańskiej 5.

Zamieszczamy relację ze spotkania. 


Koncert w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina - 15 kwietnia 2012

Nasz Chór wystąpił 15 kwietnia br. z dorocznym wiosennym koncertem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, na który przybyło dość liczne grono członków i sympatyków Towarzystwa. Tym razem Chór zaprezentował repertuar świecki, od utworów XVI-wiecznych kompozytorów do współczesności. W programie znalazły się utwory G. Gastoldiego, T. Morleya, J. Arcadelta, Juana del Enciny, Orlanda di Lasso, P. Passereau, M. Aslund oraz kompozytorów anonimowych. Zapowiadała Maria Bychawska.

Był to 69 koncert w jedenastoletniej historii Chóru Amici Canentes, i - co dla nas bardzo ważne - 46 koncert pod dyrekcją Zuzanny Kuźniak. Drogiej Pani Dyrygent bardzo dziękujemy za znakomitą ponad pięcioletnią już współpracę, która przynosi nam dużo satysfakcji. Podsumowanie występu odbyło się w kresowej "Hawirze".

Załączamy program koncertu i trochę zdjęć.

Maria Laskowska


Wspólny koncert zespołu Forenade Nationmanskoren z Lund i Chóru Amici Canentes - w Towarzystwie Polsko-Szwedzkim - 5 maja 2012.

O występie i spotkaniu pisze Grażyna Pijet (w zakładce "piszemy..").

Załączamy program koncertu i zdjęcia.


Wyjazd na Litwę, 1-3 czerwca 2012

Na zaproszenie Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak przebywał w dniach 1-3 czerwca 2012 na Litwie. Celem wyjazdu był udział naszego chóru w I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach, w którym uczestniczyło 27 zespołów z Litwy, Łotwy, Białorusi i Polski.

Szerzej o festiwalu pisze Majka (w zakładce "piszemy.."). Są też zdjęcia.

Koncert w Ogrodach BUW z okazji Dnia Absolwenta UW - 16 czerwca 2012.

Załączamy plakat.


Koncert w Kościele św. Katarzyny w Warszawie (i spotkanie po koncercie na zakończenie sezonu) - 17 czerwca 2012

Załączamy program koncertu i zdjęcia z obu wydarzeń

Prezentujemy relacje z wyjazdu do Broku i Brwinowa.


Zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego

22 października 2010 46-osobowa grupa członków TPChUW zwiedziła z przewodnikiem dostępne zabytkowe wnętrza Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieściu. Dziękujemy Pani przewodnik - Małgorzacie Matuszewskiej! Wycieczkę zorganizowała Maria Laskowska. Zamieszczamy trochę zbiorowych zdjęć z tej wycieczki.


Koncert Amici Canentes z okazji Święta Uniwersytetu 2010

18 listopada 2010 Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak wystąpił w Pałacu Kazimierzowskim (w holu rektorskim). Koncertem poprzedzona była prelekcja pt. "Chopin a Uniwersytet", którą wygłosiła Pani prof. dr hab. Zofia Helman-Bednarczyk z Instytutu Muzykologii. Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego w ramach obchodów święta uczelni. Niezwykle miło było zaśpiewać przed tak szacownym gronem dziesięć utworów z repertuaru w przyjaznych murach naszej Alma Mater, wspomnieć dawne studenckie czasy spoglądając na zamieszczone w auli obrazy z sylwetkami Rektorów uczelni! Czujemy się wszak cząstką uniwersyteckiej społeczności. Poprzedni nasz koncert na UW, w Pałacu Tyszkiewiczów, odbył się kilka lat temu wspólnie z Collegium Musicum UW. Występowaliśmy też w Bibliotece Uniwersyteckiej. Bardzo lubimy uniwersytecką publiczność, która docenia naszą twórczość i wyraża to ze szczerą ekspresją - dziękujemy! Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy "Gaudeamus". Załączamy program koncertu oraz zdjęcia.

(M.L.)


Wydarzenia i koncerty planowane I półroczu 2011

  • marzec/kwiecień 2011 - wydanie folderu Chóru Amici Canentes z tekstem w języku polskim i angielskim oraz zdjęciami zespołu
  • 3 kwietnia 2011 - koncert w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (zaproszenie)
  • 11 maja 2011 - udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce
  • 2-7 czerwca 2011 - wyjazd do Szwecji na zaproszenie zespołu Attmarkören, koncerty w Sztokholmie, Sundsvall i Attmar

Koncert kolęd na UW - 20 stycznia 2011

W czwartek 20 stycznia 2011 o godz. 16.30 Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak wystąpił z koncertem kolęd w Pałacu Kazimierzowskim, w holu rektorskim, przed Salą Senatu. Był to już drugi nasz występ w tej auli, ale pierwszy przy noworocznej choince. Po koncercie odbyło się czwartkowe spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego. Prelekcję z prezentacją medialną pt. "Od przyprawy do leku" wygłosiła Pani prof. dr hab. Iwona Wawer (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Na koncert licznie przybyli członkowie i sympatycy naszego Chóru i Towarzystwa. Przedstawiony program podobał się słuchaczom - dodatkowo, na bis zaśpiewaliśmy kolędę "Bracia, patrzcie jeno".

Załączamy wybrane zdjęcia z koncertu.

(M.L.)


Spotkanie noworoczne w Dziekance - 22 stycznia 2011

Czas zakreśla magiczne koła - dokładnie 8 lat temu, w styczniu 2003, po raz pierwszy w tym miejscu czyli w barku Dziekanki, odbyło się spotkanie noworoczne bardzo młodego stażem Towarzystwa Przyjaciół Chóru UW (warto zajrzeć do zdjęć w kronice). Zaprzyjaźniały się wtedy różne pokolenia chórzystów, umawiając się po raz pierwszy po latach na działki, śpiewy i coraz bardziej zaawansowane próby chóru Towarzystwa (powstał w 2001). A dziś ... jest nas w Towarzystwie około 100 osób, a nasz chór Amici Canentes wykonał już prawie 60 koncertów! W kwietniu planujemy doroczny koncert w Uniwersytecie Muzycznym, w czerwcu zaś wyjazd do Szwecji.

A Dziekanka stała się od tamtej pory bardzo bliskim, przyjaznym i ciekawym dla nas miejscem. Na ostatnie spotkanie przybyło wyjątkowo dużo osób. Po części oficjalnej, w której Pani Prezes powiedziała m.in. o planach pracy i terminach, program spotkania wypełniły w pierwszej kolejności kolędy, także mniej znane, spoza repertuaru chóru. Potem przyszedł czas na karnawałowe akcenty. Energia i młodzieńczy duch dały wyraz w improwizowanej części artystycznej - od śpiewu starszych i nowszych przebojów, po inscenizacje i taneczne korowody, a także występy grupy baletowej pod dyr. Grażynki, z coraz doskonalszą wersją utworu "Pamelo żegnaj". A wszystko to działo się - dzięki reżyserii Wiktorii i Basi - przy suto zastawionych stołach, dymiących w barku czajnikach z kawą i herbatą oraz serwowanych ze znawstwem przez Stefana różnych szlachetnych napojach. Nie zabrakło oczywiście fotografików - dziękujemy Andrzejowi, Tomkowi, Marysi i Edwardowi - którzy prawie wszystko, co się działo, utrwalil... Było naprawdę miło, nastrojowo, smakowicie i karnawałowo!

Zapraszamy do galerii zdjęć (z przyjemnością dołączyłam trochę swoich)

Maria Laskowska


Koncert kolęd dla Teodora - 29 stycznia 2011

Od paru lat organizuję z przyjaciółmi charytatywny koncert kolęd, z którego dochód przeznaczamy na rehabilitację Teodora. Staramy się w ferie zimowe zafundować mu 2-tygodniowy turnus w Centrum Intensywnej Terapii OLINEK w Warszawie. (Teodor wymaga cały czas systematycznych ćwiczeń prowadzonych przez specjalnie przygotowanych terapeutów i rehabilitantów.) W tym roku gościny udzielił nam proboszcz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli ojciec Kazimierz Kubacki.

W programie znalazły się polskie i hiszpańskie kolędy śpiewane przeze mnie, mamę Teodora, Marylę Ochimowską-Teper, śpiewaczkę operową dysponującą sopranem koloraturowym. Słuchacze włączyli się we wspólne śpiewanie jednej z kolęd. Zapanowała miła rodzinna atmosfera. Towarzyszył mi na organach Adam Motyczyński. Zadeklarował się, że zawsze zagra dla Teodora. Właśnie dzięki takim ludziom możemy organizować koncerty charytatywne, aby wspomóc nas w kosztach rehabilitacji naszego niepełnosprawnego syna. W drugiej części koncertu wystąpił gościnnie Chór Amici Canentes Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego z recitalem kolęd. Bardzo podobał się publiczności. Cały koncert pięknie i subtelnie prowadziła pani Agnieszka Pawlik.

Dziękując naszym chórzystom za liczne przybycie na ten koncert - załączamy trochę zdjęć.

Maryla Ochimowska-Teper


Koncert w Uniwersytecie Muzycznym 3 kwietnia 2011

Zgodnie z wieloletnim już zwyczajem 3 kwietnia bieżącego roku chór TPChUW -"Amici Canentes" pod dyrekcją Zuzanny Kuźniak wystąpił z koncertem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Program koncertu był bardzo urozmaicony.

Wykonywaliśmy utwory dawnych i współczesnych kompozytorów, religijne i świeckie, polskie i obce. Trzon koncertu stanowiły pieśni cerkiewne, które przygotowujemy na Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Traktowaliśmy to jak próbę generalną przed występem w tym Festiwalu, co będzie miało miejsce 11 maja bieżącego roku. Koncert prowadziła kol. Maria Bychawska, która starała się przekazać słuchaczom wiele ciekawych informacji o utworach i ich kompozytorach.

Publiczność jak zawsze dopisała. Salę koncertową zapełnili nasi przyjaciele, rodziny, jednym słowem wierni fani chóru "Amici Canentes". Rzęsiste brawa, kwiaty, wesoła, życzliwa atmosfera wynagrodziły członkom chóru trud godzinnego stania na scenie.

Wiktoria Melech

Prezentujemy trochę zdjęć.


W lutowym numerze "Uniwersytetu warszawskiego" ukazała się notka nt. chóru "Amici Canentes"


Koncert w Kościele św. Katarzyny w Warszawie - 8 maja 2011

W niedzielę 8 maja Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak wziął udział w uroczystej mszy św. w Kościele św. Katarzyny w Warszawie. W czasie mszy zaśpiewliśmy kilka utworów, zaczynając "Gaude Mater Polonia", następnie wykonaliśmy psalm "Panu ja ufam" M. Gomółki, oraz "Ave Maria" J. Arcadelta i psalm "Nieście chwałę mocarze M. Gomółki.

Tradycyjnie już po mszy daliśmy krótki koncert, na którym zawsze chętnie zostaje część uczestników mszy św. i nasi przyjaciele. W programie mieliśmy jeszcze jeden psalm M. Gomółki "Boże wiecznej mocy". A także wykonaliśmy utwory: Wacława z Szmotuł "Już się zmierzka" oraz Erlanda von Kocha "Cantilenę". Naszym słuchaczom zaprezentowaliśmy również utwory, które przygotowaliśmy na Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" 2011 (nasz zespół został zaproszony do przesłuchań konkursowych na 11 maja). W Kościele św. Katarzyny pozostałe utwory wykonaliśmy w konkursowej kolejności: "Dostojno jest" D. Bortnianskiego, "Błagosłowi dusze moja, gospoda" M. Ippolitowa-Iwanowa, "Triswiatoje" I. Denisowej, "Iże cheruwimy" D. Bortnianskiego, "Bogorodice Diewo, radujsia" S. Rachmaninowa.

Nasz występ został przyjęty przez słuchaczy bardzo życzliwie i nagrodzony gromkimi brawami.

Grażyna Legucka


Folder Chóru Amici Canentes 2011

W związku z wyjazdem na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce oraz czerwcowym wyjazdem do Szwecji na zaproszenie zespołu Attmarkören - wydaliśmy folder Chóru Amici Canentes z tekstem w języku polskim i angielskim, zawierający notkę o zespole, wybrany repertuar i zdjęcia z koncertów. Autorką tekstu jest Maria Laskowska, autorką przekładu na język angielski Barbara Smoleńska-Mally;

Opracowała graficznie Łucja Szlachetko.

A tak to wygląda: okładka i środek.


Kronika TPChUW 2009-2011

Przygotowano czwartą edycję Kroniki Towarzystwa, opracowywaną od początku istnienia Towarzystwa w wersji elektronicznej przez Marię Laskowską, od 2005 roku we współpracy artystycznej z Marią Piotrkiewicz, a wcześniej, w latach 2000-2005, we współpracy z Tadeuszem Szlachetko.

Nasza kronika ma nieco więcej lat niż Towarzystwo, zarejestrowane oficjalnie 17 kwietnia 2000 roku - pierwsze bowiem zdjęcia ze spotkań kolędowych byłych chórzystów UW u Barbary Terlikowskiej mają datę: styczeń 1993 roku. Dwukrotnie też odbyły się spotkania u Magdy i Zygmunta Szafrańskich, zanim powstało Towarzystwo.

W Kronice zostały udokumentowane najważniejsze wydarzenia z życia Towarzystwa, jubileusze, wyjazdy, spotkania, publikacje, a także działalność koncertowa Chóru Amici Canentes, w tym zdjęcia, dyplomy i listy gratulacyjne. Autorami zamieszczonych zdjęć są członkowie i sympatycy Towarzystwa.

Tak wygląda okładka Kroniki.


Festiwal w Hajnówce - 2011

Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak po raz pierwszy wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Koncert naszego zespołu odbył się 11 maja br. w pięknym Soborze Świętej Trójcy, który stanowi jeden z najciekawszych przykładów współczesnej architektury w Polsce. Wszystko budziło zachwyt, zarówno bogaty ikonostas i ciekawa polichromia, jak i wspaniała akustyka. Zaśpiewaliśmy pięć utworów, w tym dwa Dmitrija Bortniańskiego - "Tebie pojem" i "Dostojno jest", następnie Michaiła Ippolitowa-Iwanowa "Błagosłowi dusze moja", Iriny Denisowej "Swiatyj Boże" i na zakończenie Siergieja Rachmaninowa "Bogorodice Diewo". Atmosfera była niezwykła, przyprawiała o mocniejsze bicie serca, zwłaszcza że miejsce i okoliczności były szczególne. Po naszym występie można było posłuchać - w niepowtarzalnym wnętrzu wypełnionego paschalną radością Soboru - koncertów innych zespołów, przewidzianych tego dnia w programie. Okazuje się, że dwupoziomowa świątynia może pomieścić pięć tysięcy wiernych i należy do największych w kraju. Wybudowano ją w latach 1981-1983 według projektu Aleksandra Grygorowicza. Od początku odbywają się tu festiwalowe koncerty.

Formuła festiwalu stwarzała okazję do spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń między uczestnikami z różnych środowisk, regionów i krajów. Na tle oryginalnej architektury Soboru, opromienionego blaskiem majowego słońca, wykonano wiele wspólnych zdjęć, utrwalając niecodzienne chwile. Przybyli na nasz koncert niektórzy członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Chóru UW oraz rodziny chórzystów, m.in. mieszkające w tych okolicach.

Udział w Festiwalu w Hajnówce był dla nas ważnym przeżyciem duchowym i pozostawił niezatarte wrażenia, wypływające z piękna i wysokich wartości artystycznych muzyki cerkiewnej, a także z potrzeby dzielenia się radością wspólnego jej wykonywania.

Maria Laskowska

Dołączamy dyplom i zdjęcia. Dołączam też zdjęcia, które otrzymałem w mniejszych rozmiarach.


Wycieczka do Szwecji 2-7 czerwca 2011

A oto pierwsze efekty i następne.

Na koniec relacja Wiktorii.