Koleżanki i Koledzy!

Strona Towarzystwa jest dostępna w nowym układzie, po niezbędnej przebudowie, której podjął się Pan Krzysztof Smyk, mąż naszej dotychczasowej Administrator, Pani Moniki Szafrańskiej-Smyk. Pani Monice i Panu Krzysztofowi bardzo dziękujemy za zaangażowanie i wkład pracy w prowadzenie (społecznie) naszej strony. 

Zarząd TPChUW


Od jesieni 2014 próby naszego chóru odbywają się w Centrum Promocji Kultury Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 2.

Skład zarządu:

 • Jolanta Sikorska-Lis - Prezes
 • Maria Laskowska - Wiceprezes
 • Elżbieta Dudzińska - Skarbnik
 • Andrzej Trybuła - Członek Zarządu, przewodniczący Rady Programowej
 • Izabela Borzym - Członek Zarządu
 • Maria Paczkowska - Członek Zarządu
 • Grzegorz Urbaniak - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 • Barbara Szlachetko - Przewodnicząca
 • Elżbieta Jędrych-Pordes - Członek
 • Maria Piotrkiewicz - Członek

Kronikarzami nadal są:

 • Maria Laskowska
 • Maria Piotrkiewicz (współpraca artystyczna)