WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ CHÓRU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w dniu 05.06.2019 roku Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór Komisji Wniosków
5. Wniosek o przyjęcie w poczet członków honorowych Stowarzyszenia 
   PP. Dyrygentów: Iliny Sawickiej i Jerzego Sawickiego
6. Sprawozdanie Zarządu TPChUW za okres: czerwiec 2018 –
   czerwiec 2019
7. Wystąpienie p/o Przewodniczącego Rady Programowej.
8. Sprawozdanie finansowe za okres: czerwiec 2018 - czerwiec 2019
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres: czerwiec 2018  -
  czerwiec 2019
10. Dyskusja nad sprawozdaniami
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków
12. Sprawy różne
13. Zamknięcie obrad


W środę dnia 5 czerwca 2019 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego.
Zebranie odbędzie się w Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 o godzinie 17.00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godzinie 18.00 w drugim terminie, również w CPK, ul. Podskarbińska 2. 


Koleżanki i Koledzy!

Strona Towarzystwa jest dostępna w nowym układzie, po niezbędnej przebudowie, której podjął się Pan Krzysztof Smyk, mąż naszej dotychczasowej Administrator, Pani Moniki Szafrańskiej-Smyk. Pani Monice i Panu Krzysztofowi bardzo dziękujemy za zaangażowanie i wkład pracy w prowadzenie (społecznie) naszej strony. 

Zarząd TPChUW


Od jesieni 2014 próby naszego chóru odbywają się w Centrum Promocji Kultury Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 2.

Skład zarządu:

 • Jolanta Sikorska-Lis - Prezes
 • Maria Laskowska - Wiceprezes
 • Elżbieta Dudzińska - Skarbnik
 • Andrzej Trybuła - Członek Zarządu, przewodniczący Rady Programowej
 • Izabela Borzym - Członek Zarządu
 • Maria Paczkowska - Członek Zarządu
 • Grzegorz Urbaniak - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 • Barbara Szlachetko - Przewodnicząca
 • Elżbieta Jędrych-Pordes - Członek
 • Maria Piotrkiewicz - Członek

Kronikarzami nadal są:

 • Maria Laskowska
 • Maria Piotrkiewicz (współpraca artystyczna)