Koncert w Akademii Muzycznej

W kwietniu 2008 roku Towarzystwo Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego obchodzi ósmą rocznicę działalności. Z tej okazji 20 kwietnia br. Jubilaci zorganizowali w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie koncert muzyki chóralnej, zapraszając do udziału w nim Chór Cantus Cordis pod dyr. Władysława Chanasa oraz Orkiestrę Kameralną pod dyr. Zuzanny Kuźniak. Dziękujemy Im za wspólny udany występ!

Chór Amici Canentes pod dyr. Zuzanny Kuźniak przygotował na tę okazję nowy repertuar a cappella, w którym znalazły się utwory Mikołaja Gomółki, Bartłomieja Pękiela, Thomasa Morleya, Dymitra Bortniańskiego oraz kompozytorów anonimowych. Ponadto po raz pierwszy wykonaliśmy formę wokalno-instrumentalną. Było to Kyrie, Sanctus i Benedictus z Missa Brevis G-dur, KV 140 Wolfganga Amadeusa Mozarta z udziałem Orkiestry Kameralnej i solistów chóru: Elżbiety Chojeckiej (sopran), Izabelli Mazurowskiej (alt), Aleksandra Rutkowskiego (tenor) i Jana Kłoskowskiego (bas). Orkiestra Kameralna, także pod dyr. Zuzanny Kuźniak, wraz z solistką Elżbietą Piasecką (alt) wykonała również arię Cara sposa z opery Rinaldo Georga Fredricha Händla.

Pozytywne opinie o koncercie i gratulacje składane przez licznych zaproszonych gości, miłośników muzyki i jej znawców, muzykologów, przyniosły nam dużo satysfakcji. Wykonanie po raz pierwszy przez nasz zespół form wokalno-instrumentalnych z udziałem solistów uświetniło nasz Jubileusz i wzbogaciło wspólny koncert, czyniąc go bardziej atrakcyjnym i sprawiając nam, wykonawcom, dużo zadowolenia. Przypomniało to niektórym z nas czasy studenckie, gdy z okazji Jubileuszu 50-lecia Chóru UW śpiewaliśmy na tej samej scenie motet Bacha Jesu, meine Freude - z ogromnym wzruszeniem, gdyż po raz pierwszy z orkiestrą warszawskiej PWSM. Jubileuszowe wykonanie motetu Bacha było dla mnie największym przeżyciem muzycznym w Chórze Uniwersyteckim. I nie sądziłam - będąc po latach jednym z członków założycieli Towarzystwa Przyjaciół Chóru UW - że doznam jeszcze kiedyś podobnych do tamtych wzruszeń w zbliżonych okolicznościach, choć tyle lat później. A tak się właśnie stało! Wzruszyłam się więc niezwykle śpiewając (również po raz pierwszy z orkiestrą!) Mozarta na obecnym Jubileuszu Chóru Amici Canentes. Pomyślałam, jakiż to piękny prezent od życia: powrót pamięcią - z radością i satysfakcją - do studenckich lat i przeżyć, gdy śpiewaliśmy w Chórze UW pod batutą Mirosława Perza czy Macieja Jaśkiewicza, zdobywając nagrody na wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach.

Pomysł Janka Tymowskiego, by przed Jubileuszem 80-lecia Chóru UW powołać Towarzystwo Przyjaciół Chóru UW (dlatego nazywamy Janka Ojcem Chrzestnym Towarzystwa), zaowocował wspaniale: nie tylko powstała książka "Gaudeamus igitur" o historii Chóru UW i płyta z zachowanymi nagraniami, ale także, i przede wszystkim nastąpiła integracja i twórcza współpraca różnych pokoleń chórzystów UW. Dowodem tego jest wzajemna obecność na koncertach oraz udział przedstawicieli Zarządu i członków obecnego Chóru uniwersyteckiego w naszych spotkaniach (dziękujemy za przybycie na nasz Jubileusz Pani Prezes Kindze Jaźwińskiej!). Wspólnie promujemy naszą działalność, utrwalamy muzyczne wydarzenia, czerpiąc z tego niemałą satysfakcję.

Jednocześnie dzięki naszej obecnej muzycznej aktywności nie tylko żyjemy historią Chóru, ale jako jeden z zespołów muzycznych środowiska uniwersyteckiego nadal ją w pewnym sensie współtworzymy.

Naszej Pani Dyrygent Zuzannie Kuźniak składamy słowa podziękowania oraz uznania za talent, charyzmę, ciekawy dobór repertuaru, a także zdolności organizacyjne, dzięki którym po mistrzowsku dokonała cudownego wprost połączenia chóru, orkiestry i solistów w jeden artystyczny zespół. Niech to trwa! Podziękowania należą się Solistom, członkom Orkiestry, którzy bardzo uatrakcyjnili nasz występ, zawsze niezawodnej Marysi Bychawskiej, która profesjonalnie zapowiadała nasz koncert, Zarządowi, i także nam, chórzystom. "Jestem dumna, że należę do takiego zespołu" - powiedziała po koncercie jedna z naszych chórzystek śpiewających w altach (tym razem słuchająca naszego występu), której zdanie sobie cenię.

Zarówno w czasie koncertu, jak i spotkania w kawiarni "Sorrento" czułam, że ten dobry duch, który zawsze unosił się nad naszym chórem, znów jest obecny. Oby pozostał z nami jak najdłużej, pozwalając - pod znamienitą dyrekcją Zuzanny Kuźniak - przygotowywać coraz bardziej atrakcyjny program na kolejne jubileusze.

Maria Laskowska

20 stycznia 2008 nasz Chór pod dyr. Zuzanny Kuźniak wystąpił z koncertem kolęd w Kolegiacie św. Anny w Wilanowie, a 27 stycznia 2008 w Kościele św. Tomasza na warszawskim Ursynowie. Poszczególne utwory kolędowe profesjonalnie zapowiadała Marysia Bychawska, przypominając zarazem ich tło historyczne.
Dziękując za udział w niedzielnym koncercie na Ursynowie Ks. Proboszcz trafnie określił naszą pasję, dzięki której czujemy się ciągłymi studentami, którzy nie potrafią (i nie chcą) rozstać się ze swoją uczelnią i środowiskiem uniwersyteckim.
Styczniowe koncerty zespołu miały charakter w pewnym sensie jubileuszowy: mija bowiem rok dobrej, satysfakcjonującej nas i owocnej współpracy z Panią Dyrygent Zuzanną Kuźniak.

Maria Laskowska

Nasz kolega Władysław Mackiewicz jako absolwent Bujwidzkiej Szkoły Średniej otrzymał zaproszenie do udziału w obchodach stulecia istnienia tej polskiej szkoły w Litwie, położonej około czterdziestu kilometrów od Wilna. Przy okazji zaproszono również i nasz chór ,,Amici canentes", aby uświetnił tę uroczystość śpiewem na mszy w tamtejszym kościele. Członkowie chóru przyjęli to zaproszenie z entuzjazmem. Niestety nie wszyscy mogli wyjechać w tym czasie do Wilna ze względu na pracę lub zobowiązania rodzinne. Ostatecznie w wycieczce w dniach 18-20 października br. wzięło udział trzydzieści osób, w tym dwudziestu członków chóru wraz z naszą dyrygentką Zuzanną Kuźniak.
Podróż w obie strony odbyliśmy wygodnym autokarem, wynajętym w firmie z Nieporętu. Nie obyło się bez drobnych przygód (zerwany dwukrotnie pasek klinowy), co wcale nie popsuło świetnego nastroju. Władzio Mackiewicz załatwił nam doskonały hotel "Mariiałis" na Antokołu w Wilnie. Pokoje dwuosobowe, smaczne śniadania, ciepło, wygodnie. Wprawdzie nie udostępniono nam sali na próbę chóru, ale poradziliśmy sobie, organizując ją w jednym z pokoi. Było ciasno, ale wesoło. Pani Maria, przewodniczka po Wilnie, opowiedziała nam wiele ciekawych rzeczy o swoim mieście, pokazała, w krótkim przecież czasie, najciekawsze miejsca i zabytki wileńskie. Zwiedziliśmy cmentarz na Rosie, wysłuchaliśmy przezabawnych anegdot o Mickiewiczu, opowiedzianych przez dyrektora Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie pana Rimantasa Sałnę.
Uroczystości jubileuszowe bujwidzkiej szkoły odbyty się 19 października. Na mszy w miejscowym kościele odśpiewaliśmy "Gaude Mater Polonia", kilka psalmów Gomółki oraz negro spiritual "My Lord, what a mourning". Po mszy zjedliśmy przepyszny obiad w pobliskiej restauracji.
Po powrocie do hotelu, w tzw. "czasie wolnym", część z nas pojechała trolejbusem do miasta, aby zobaczyć Wilno nocą. Był to niezapomniany spacer po pięknych ulicach, rzęsiście oświetlonych, tętniących wieczornym życiem. Potem w kilku grupach spędziliśmy wieczór w pokojach hotelowych. Spożywaliśmy słodkości, piliśmy odpowiednie trunki, śpiewaliśmy pieśni biesiadne i nastrojowe.
Następnego dnia po dwugodzinnym zwiedzaniu Wilna i herbatce w kawiarni ruszyliśmy w kierunku Wrarszawy. Przez cały czas trwania wycieczki nie opuszczał nas dobry nastrój mimo dokuczliwego zimna na dworze. Myślę, że wszyscy uczestnicy będą mieli jak najlepsze wspomnienia z tej wyprawy.

Wiktoria Melech

Trochę zdjęć.

W sezonie 2006/2007 nasz wspaniały młody Zespół - Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego - obchodzi uroczyście Jubileusz 85-lecia działalności artystycznej. Jest to ważne wydarzenie w życiu Towarzystwa Przyjaciół Chóru, gdyż traktujemy ten jubileusz również jako własny. Zaproszeni przez Szacownego Jubilata do współudziału w uroczystościach z radością włączyliśmy się do niektórych prac organizacyjnych.
Na jubileuszowym koncercie w dniu 2 grudnia ub. roku pod znamienitą dyrekcją Pani Iriny Bogdanovitch Chór zaprezentował bogaty program złożony z fragmentów najpiękniejszych oper, między innymi G. Verdiego, P. Czajkowskiego, G. Bizeta, S. Moniuszki. Współwykonawcami byli: Warszawski Chór Międzyuczelniany, Polska Orkiestra Radiowa, soliści i grupa baletowa. Przyjęliśmy jubileuszowy występ z entuzjazmem. Bogaty, atrakcyjny program i znakomite wykonawstwo - prawdziwa uczta duchowa.

Przybyliśmy w licznym składzie, tworząc znaczącą część widowni. Przenosząc nas w świat najpiękniejszych chórów i arii operowych wykonawcy dostarczyli niezapomnianych wrażeń. W podniosłej atmosferze gratulacje i życzenia złożyli Jubilatom przedstawiciele władz Uniwersytetu, Towarzystwa Przyjaciół Chóru i innych organizacji. Wzruszające wspomnienia z młodych lat w Chórze przywołała jedna z najstarszych chórzystek, Pani Felicja Bylicka-Woźniak, honorowy członek Towarzystwa.
Bardzo miło przyjęliśmy informację o nadaniu tytułu honorowego członka Chóru Uniwersytetu Warszawskiego zasłużonym byłym chórzystom: Kazimierzowi Burchardowi, Andrzejowi Trybule, Jerzemu Czarnockiemu i Marii Szpondrowskiej. Podczas uroczystości wręczono honorowe dyplomy.
Jako byli członkowie tego Zespołu jesteśmy dumni, że nasz Chór, jeden z najstarszych w Polsce, wciąż na nowo udowadnia swój wybitny poziom, osiągając wyżyny artystycznej świetności. A jednocześnie - stawiając w doborze repertuaru na wszechstronność - intryguje wciąż nowymi pomysłami. Ma w swoim bogatym repertuarze zarówno wielkie dzieła wokalno-instrumentalne, jak i utwory a capella, wykonuje obok muzyki dawnej, tradycyjnej - utwory awangardowe, współczesne. Biorąc udział w koncertach lub śledząc wydarzenia w Chórze cieszymy się z licznych nagród zdobytych przez Zespół na krajowych i zagranicznych konkursach i festiwalach. Czujemy się bowiem nadal cząstką tego Zespołu - jego pięknej muzycznej tradycji uniwersyteckiej.
Gratulujemy Pani Dyrygent Irinie Bogdanovitch i naszym Drogim Młodym Jubilatom wspaniałych osiągnięć, życząc nowych, uwieńczonych kolejnymi sukcesami, wyzwań artystycznych.

Maria Laskowska