20 stycznia 2008 nasz Chór pod dyr. Zuzanny Kuźniak wystąpił z koncertem kolęd w Kolegiacie św. Anny w Wilanowie, a 27 stycznia 2008 w Kościele św. Tomasza na warszawskim Ursynowie. Poszczególne utwory kolędowe profesjonalnie zapowiadała Marysia Bychawska, przypominając zarazem ich tło historyczne.
Dziękując za udział w niedzielnym koncercie na Ursynowie Ks. Proboszcz trafnie określił naszą pasję, dzięki której czujemy się ciągłymi studentami, którzy nie potrafią (i nie chcą) rozstać się ze swoją uczelnią i środowiskiem uniwersyteckim.
Styczniowe koncerty zespołu miały charakter w pewnym sensie jubileuszowy: mija bowiem rok dobrej, satysfakcjonującej nas i owocnej współpracy z Panią Dyrygent Zuzanną Kuźniak.

Maria Laskowska

Nasz kolega Władysław Mackiewicz jako absolwent Bujwidzkiej Szkoły Średniej otrzymał zaproszenie do udziału w obchodach stulecia istnienia tej polskiej szkoły w Litwie, położonej około czterdziestu kilometrów od Wilna. Przy okazji zaproszono również i nasz chór ,,Amici canentes", aby uświetnił tę uroczystość śpiewem na mszy w tamtejszym kościele. Członkowie chóru przyjęli to zaproszenie z entuzjazmem. Niestety nie wszyscy mogli wyjechać w tym czasie do Wilna ze względu na pracę lub zobowiązania rodzinne. Ostatecznie w wycieczce w dniach 18-20 października br. wzięło udział trzydzieści osób, w tym dwudziestu członków chóru wraz z naszą dyrygentką Zuzanną Kuźniak.
Podróż w obie strony odbyliśmy wygodnym autokarem, wynajętym w firmie z Nieporętu. Nie obyło się bez drobnych przygód (zerwany dwukrotnie pasek klinowy), co wcale nie popsuło świetnego nastroju. Władzio Mackiewicz załatwił nam doskonały hotel "Mariiałis" na Antokołu w Wilnie. Pokoje dwuosobowe, smaczne śniadania, ciepło, wygodnie. Wprawdzie nie udostępniono nam sali na próbę chóru, ale poradziliśmy sobie, organizując ją w jednym z pokoi. Było ciasno, ale wesoło. Pani Maria, przewodniczka po Wilnie, opowiedziała nam wiele ciekawych rzeczy o swoim mieście, pokazała, w krótkim przecież czasie, najciekawsze miejsca i zabytki wileńskie. Zwiedziliśmy cmentarz na Rosie, wysłuchaliśmy przezabawnych anegdot o Mickiewiczu, opowiedzianych przez dyrektora Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie pana Rimantasa Sałnę.
Uroczystości jubileuszowe bujwidzkiej szkoły odbyty się 19 października. Na mszy w miejscowym kościele odśpiewaliśmy "Gaude Mater Polonia", kilka psalmów Gomółki oraz negro spiritual "My Lord, what a mourning". Po mszy zjedliśmy przepyszny obiad w pobliskiej restauracji.
Po powrocie do hotelu, w tzw. "czasie wolnym", część z nas pojechała trolejbusem do miasta, aby zobaczyć Wilno nocą. Był to niezapomniany spacer po pięknych ulicach, rzęsiście oświetlonych, tętniących wieczornym życiem. Potem w kilku grupach spędziliśmy wieczór w pokojach hotelowych. Spożywaliśmy słodkości, piliśmy odpowiednie trunki, śpiewaliśmy pieśni biesiadne i nastrojowe.
Następnego dnia po dwugodzinnym zwiedzaniu Wilna i herbatce w kawiarni ruszyliśmy w kierunku Wrarszawy. Przez cały czas trwania wycieczki nie opuszczał nas dobry nastrój mimo dokuczliwego zimna na dworze. Myślę, że wszyscy uczestnicy będą mieli jak najlepsze wspomnienia z tej wyprawy.

Wiktoria Melech

Trochę zdjęć.

W sezonie 2006/2007 nasz wspaniały młody Zespół - Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego - obchodzi uroczyście Jubileusz 85-lecia działalności artystycznej. Jest to ważne wydarzenie w życiu Towarzystwa Przyjaciół Chóru, gdyż traktujemy ten jubileusz również jako własny. Zaproszeni przez Szacownego Jubilata do współudziału w uroczystościach z radością włączyliśmy się do niektórych prac organizacyjnych.
Na jubileuszowym koncercie w dniu 2 grudnia ub. roku pod znamienitą dyrekcją Pani Iriny Bogdanovitch Chór zaprezentował bogaty program złożony z fragmentów najpiękniejszych oper, między innymi G. Verdiego, P. Czajkowskiego, G. Bizeta, S. Moniuszki. Współwykonawcami byli: Warszawski Chór Międzyuczelniany, Polska Orkiestra Radiowa, soliści i grupa baletowa. Przyjęliśmy jubileuszowy występ z entuzjazmem. Bogaty, atrakcyjny program i znakomite wykonawstwo - prawdziwa uczta duchowa.

Przybyliśmy w licznym składzie, tworząc znaczącą część widowni. Przenosząc nas w świat najpiękniejszych chórów i arii operowych wykonawcy dostarczyli niezapomnianych wrażeń. W podniosłej atmosferze gratulacje i życzenia złożyli Jubilatom przedstawiciele władz Uniwersytetu, Towarzystwa Przyjaciół Chóru i innych organizacji. Wzruszające wspomnienia z młodych lat w Chórze przywołała jedna z najstarszych chórzystek, Pani Felicja Bylicka-Woźniak, honorowy członek Towarzystwa.
Bardzo miło przyjęliśmy informację o nadaniu tytułu honorowego członka Chóru Uniwersytetu Warszawskiego zasłużonym byłym chórzystom: Kazimierzowi Burchardowi, Andrzejowi Trybule, Jerzemu Czarnockiemu i Marii Szpondrowskiej. Podczas uroczystości wręczono honorowe dyplomy.
Jako byli członkowie tego Zespołu jesteśmy dumni, że nasz Chór, jeden z najstarszych w Polsce, wciąż na nowo udowadnia swój wybitny poziom, osiągając wyżyny artystycznej świetności. A jednocześnie - stawiając w doborze repertuaru na wszechstronność - intryguje wciąż nowymi pomysłami. Ma w swoim bogatym repertuarze zarówno wielkie dzieła wokalno-instrumentalne, jak i utwory a capella, wykonuje obok muzyki dawnej, tradycyjnej - utwory awangardowe, współczesne. Biorąc udział w koncertach lub śledząc wydarzenia w Chórze cieszymy się z licznych nagród zdobytych przez Zespół na krajowych i zagranicznych konkursach i festiwalach. Czujemy się bowiem nadal cząstką tego Zespołu - jego pięknej muzycznej tradycji uniwersyteckiej.
Gratulujemy Pani Dyrygent Irinie Bogdanovitch i naszym Drogim Młodym Jubilatom wspaniałych osiągnięć, życząc nowych, uwieńczonych kolejnymi sukcesami, wyzwań artystycznych.

Maria Laskowska