Z żalem zawiadamiamy o śmierci

ŚP. Grzegorza Ozimka

naszego kolegi, członka Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego
w czasach studenckich.
W Chórze UW śpiewał od 1968 do1981 roku,
ponadto w Warszawskim Chórze Nauczycielskim pod dyr. Andrzeja Banasiewicza,
Męskim Chórze Przyoperowym i Chórze Męskim Towarzystwa Śpiewaczego Harfa.
Był sympatykiem i uczestnikiem spotkań Towarzystwa Przyjaciół Chóru UW
oraz Chóru Amici Canentes.

Pogrzeb odbędzie się 18 stycznia br. (poniedziałek) o godz. 9.10
w kościele murowanym na Bródnie.

Zarząd TPChUW