Konkurs Chóralny im. Wacława z Szamotuł jest organizowany w Szamotułach przez Fundację Kultury Zamek Górków od 2007 roku. 

Założona przez grupę zapaleńców Fundacja Kultury Zamek Górków, działa w Szamotułach od 1991 roku. 

Fundacja pobudza życie kulturalne Ziemi Szamotulskiej organizując koncerty i konkursy, prowadząc działalność wydawniczą, realizując nagrania muzyczne. 

Fundacja pozyskała do współpracy m. innymi Muzeum Zamek Górków w Szamotułach i Wojewódzką Bibliotekę i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 

Koncerty odbywają się między innymi w Zamku Górków i w Kościele Św. Krzyża. 

Gotycki zamek, należący w latach 1324 - 1513 do możnego rodu Świdwa - Szamotulskich a w latach 1514 - 1674 do Górków, Rokossowskich, Kostków i Łąckich, został przekazany przez Jana Korzboka Łąckiego zakonnikom, w roku 1675, razem z przyległymi włościami oraz sporą sumą pieniędzy. 

W 1676 został erygowany w tym miejscu konwent szamotulski pod wezwaniem Św. Krzyża. Kościół pod tym samym wezwaniem, przebudowany z dawnego zamku, był konsekrowany w 1699 roku. 

Po kasacie klasztoru przez władze pruskie zabudowania klasztorne przeznaczono na szkołę miejską, później na cele wojskowe. W czasie II wojny światowej Niemcy urządzili tu magazyny. Po wojnie w zabudowaniach poklasztornych były mieszkania. Kościół nieczynny był aż do 1962 roku. W 1963 roku stał się kościołem szkolnym a w 1968 roku utworzono tu parafię. 

Z dawnego zamku pozostała tylko późnogotycka baszta. W 1957 roku powstało tu Muzeum Ziemi Szamotulskiej. W 1976 roku, pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rozpoczął się remont zamku, który zakończył się w roku 1989. Odtworzono trzy oficyny głównego budynku muzeum, czyli zamku i baszty. 

Pod zmienioną nazwą Muzeum Zamek Górków działa już nie jako instytucja regionalna ale jako muzeum państwowe. Jest ono laureatem wielu nagród, wydaje katalogi. Muzem posiada ok. 6000 obiektów muzealnych w tym około 1000 obiektów to sztuka cerkiewna wiele z nich to dzieła sztuki cerkiewnej zatrzymane przez celników. W zbiorach jest duży dział porcelany miśnieńskiej. 

Wacław, urodzony w Szamotułach w 1524 roku, wybitny kompozytor polskiego renesansu, uważany jest przez niektórych kompozytorem największym przed Chopinem. 

Kształcił się w Akademii Krakowskiej, gdzie studiował między innymi matematykę. 

W latach 1547 - 1555 Wacław z Szamotuł był kompozytorem kapeli królewskiej na dworze Zygmunta II Augusta. Od kiedy przeszedł na wyznanie kalwińskie przebywał w Wilnie, na dworze Mikołaja Radziwiłła Czarnego, który był głową kalwinów litewskich. 

Komponował czterogłosowe motety, pieśni do słów Mikołaja Reja i Andrzeja Trzecieskiego i inne utwory, które nie zostały znalezione do dziś jak np. ośmiogłosowa msza. Niektóre utwory jak np. Już się zmierzka, znamy tylko z kopii XIX-wiecznej.. 

Żył 36 lat, zmarł około 1560 roku. 

W III Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym im Wacława z Szamotuł, dnia 14 listopada 2009 roku weźmie udział 18 chórów, w tym 4 z Warszawy. Przesłuchania i koncerty odbędą się w kościele Św. Krzyża w Szamotułach, przy ulicy Dworcowej 14. 

Na przesłuchaniach należy wykonać 3-4 utwory a' capella w tym obowiązkowo jeden Wacława z Szamotuł, mile widziany jeden utwór kompozytora współczesnego. Czas wykonania wliczając przerwy między utworami nie może przekroczyć 15-tu minut. 

Jury bierze po uwagę następujące kryteria: intonacja, emisja głosu, interpretacja, stylowość wykonania, walory brzmieniowe, dykcja oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Pula nagród wynosi 4000 PLN plus nagrody rzeczowe od sponsorów. Przyznawane są nagrody: 

  • Nagroda główna dla najlepszego chóru,
  • Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach,
  • Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Wacława z Szamotuł,
  • Nagrody specjalne np. dla najlepszego dyrygenta.

Przesłuchania konkursowe będą się odbywały w godzinach 12.00 - 15.00. 

O godzinie 16.00 będzie koncert Gościa. 

O godzinie 17.00 wręczenie nagród i koncert laureatów. 

Więcej o konkursie

Ola Liese-Gaweł