W połowie 1998 roku Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął swoje przygotowania do obchodów Jubileuszu 80-lecia działalności Chóru, jednego z najstarszych zespołów chóralnych w Warszawie i jednego z najdłużej działających zespołów tego typu w kraju. Ówczesny Zarząd Chóru, wraz z koordynatorem w osobie Jana Tymowskiego, w ankietach skierowanych do prawie 600 byłych Chórzystów zasygnalizowali możliwość stworzenia Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego.

Po wielu spotkaniach towarzysko-organizacyjnych 22 stycznia 2000 roku odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa. 17 kwietnia 2001 roku Towarzystwo zostało zarejestrowane jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie mające na celu wspieranie organizacyjne, rzeczowe i artystyczne działalności Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, upowszechnianie wiedzy o jego historii i dorobku oraz przyczynianie się do integracji środowiska byłych jego członków (z § 1 Statutu Towarzystwa).

Towarzystwo Przyjaciół Chóru UW tworzą byli chórzyści, ludzie, których połączyła wspólna pasja - śpiewanie. Dla niej znajdowali czas między wykładami, seminariami, kolokwiami i egzaminami. Dochodząc do tytułu magistra, osiągali także kolejne tajniki wiedzy muzycznej, szkolili swój głos i uczyli się żyć w zespole, z którym też sięgali po laury, uczestnicząc w konkursach, festiwalach, przeglądach nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Na Jubileusz 80-lecia Chóru Akademickiego UW, który odbył się w maju 2001 roku, Towarzystwo zainicjowało i przygotowało monografię "Gaudeamus. 80 lat Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego". Jej autorzy zebrali w piękną całość historię swoich młodych lat i pokazali, ile można osiągnąć, gdy kieruje nami autentyczna pasja i umiłowanie tego, co robimy. Staraniem Towarzystwa została wydana płyta CD zawierająca 35 nagrań Chóru z lat 1963-1997, które odpowiadają etapom działalności Chóru pod batutami kolejnych dyrygentów. Jest ona świetnym załącznikiem do realizacji hasła "przeżyjmy to jeszcze raz".

Od początku swojego istnienia Towarzystwo realizuje jeden z głównych celów - kontynuowanie działalności śpiewaczej w gronie byłych chórzystów. Najpierw były to skromne, comiesięczne spotkania śpiewacze prowadzone przez byłych chórzystów Elżbietę Zwolińską i Andrzeja Trybułę. Nieśmiało przypominaliśmy sobie młode lata i wówczas nabraliśmy wiary, że można je z powodzeniem podłużyć. W listopadzie 2001 roku dyrygentem Chóru Towarzystwa został młody, bardzo utalentowany absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Paweł Straszewski. Początkowo śpiewaliśmy, na prośbę członków Towarzystwa, utwory "lżejsze" z dawnych lat. Od połowy 2003 roku zaczęły się już profesjonalne próby z coraz to ambitniejszym repertuarem. W zespole chóralnym ustabilizował się skład 25 - 30 osób, które regularnie, teraz już, co dwa tygodnie, przychodzą na dwugodzinne próby.

Od marca 2003 roku Chór Towarzystwa nosi nazwę Amici Canentes.